hier komen promoties & acties

Vragen?

Zit je met een vraag over gender of feminisme? Ben je op zoek naar een bepaald boek of tijdschrift? Heb je interesse in ons aanbod en wil je meer informatie?

Mail ons op info@rosavzw.be en we helpen je zo snel mogelijk verder.

Economie en bedrijfsleven

Ouderschapsverlof in Europa

Hoe wordt ouderschapsverlof ingevuld? Hoe verschilt dit voor vaders en moeders? En wat bijvoorbeeld met het meemoederverhaal in lesbische relaties? Ga de diverse tendensen en evoluties in Europa na en biedt toekomstperspectieven en mogelijke verbeteringen aan. Zet pro’s en contra’s naast elkaar. Zet overheidsbeleid en/of acties van bedrijven tegenover elkaar en vergelijk, of spits je toe op één initiatief en ga na of het werkt.


Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek de online catalogus op trefwoorden: ouderschapsverlof / verlofregelingen / wetgeving / arbeidsomstandigheden / bedrijven / overheidsbeleid / acties / zwangerschapsverlof / personeelsbeleid / flexibilisering / arbeid / gezin / zorg / …

Genderverschillen in burn-out

Onderzoek of er sekse- en genderverschillen zijn in de prevalentie en determinanten van burn-out. Dit kan een onderzoek zijn naar de prevalentie in een bepaalde arbeidssector of stiel, of een meer algemene trendanalyse op de arbeidsmarkt.


In de pers:

Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek de online catalogus op trefwoorden: stress / depressies / man- vrouwverschillen / gender / geestelijke gezondheid / …

Ervaringen met borstvoeding op de werkvloer

Volgens www.borstvoeding.com weten zowel moeders als werkgevers vaak niet hoe het nu precies zit met borstvoeden op de werkvloer. In de praktijk blijkt dat moeders vaak stoppen met het geven van borstvoeding als ze weer gaan werken. Het blijkt vaak lastig om borstvoeding en betaald werk te combineren. Zowel de borstvoedende moeders als de werkgevers lopen tegen vragen aan zoals: hoe lang duurt de borstvoedingspauze? Ben ik verplicht mijn werkneemster te laten voeden? Waar moet ik als werkgever voor zorgen? Wat zijn mijn rechten? Wat zijn mijn plichten?

Onderzoeksmogelijkheden: voer een attitude-onderzoek uit. Ga na wat de ervaringen van vrouwen en hun werkgevers zijn. Pols ook wat de collega’s op de werkvloer denken over borstvoeden op het werk. Is er voldoende ruimte en begrip?


Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek de online catalogus op trefwoorden: borstvoeding / moeders / moederschap / arbeidsomstandigheden / attituden / arbeid / zorg / werkgevers / …

  • 'Neoliberal motherhood': workplace lactation and changing conceptions of working motherhood in the contemporary US / Kate Boyer / Artikel in FEMINIST THEORY december 2014 jrg. 15 nr. 03 p. 269-288
  • Borstvoedingswijzer / Kind & Gezin, 2013 – RoSa ex.nr.: dd/135
  • Prijs voor borstvoedingsvriendelijke werkgever en kinderopvang uitgereikt / Artikel in DE BOND 18 november 2011
  • Twenty-first-century motherhood: experience, identity, policy, agency / Andrea O'Reilly, 2010 – RoSa ex.nr.: DIII2a/119

Genderverschillen in tijden van (economische) crisis

Eind jaren zeven, begin jaren tachtig werd België bijzonder hard getroffen door een economische crisis. Vooral vrouwen kregen het hard te verduren. Een aantal jaar geleden kregen we opnieuw te maken met een bankencrisis, gevolgd door een economische crisis. Anno 2020 komt niet alleen het bedrijfsleven maar ook de privésfeer van werknemers onder druk te staan door de wereldwijde coronacrisis. Vergelijk de leefsituatie van mannen en vrouwen tijdens voorgaande crisisperiodes en (economische/corona)crisis vandaag.

Een andere invalshoek: De Europese Commissie noemt het verbeteren van gelijkheid m/v een sleutelelement om uit de economische crisis te geraken. Hoe stimuleert gendergelijkheid de economische groei?


Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek de online catalogus op trefwoorden: economie / crisis / werkgelegenheid / betaalde arbeid / arbeid / man-vrouwverschillen / arbeidsmarkt / ...

Pensioenkloof

De loonkloof en het feit dat vrouwen - nog steeds - vaker deeltijdse posities betrekken en het leeuwendeel van zorgtaken in de privésfeer op zich nemen, heeft grote gevolgen voor het pensioen van vrouwen. Zijn Vlaamse vrouwen voldoende op de hoogte van het Vlaamse pensioensysteem, van de mogelijkheden om een pensioen te krijgen en van de impact van bijvoorbeeld langdurig deeltijds werk? Reflecteer op het pensioenstelsel en formuleer advies om de pensioenkloof te verkleinen.


In de pers:

Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek onze online catalogus op trefwoorden: pensioenen / ouderen / armoede / deeltijdse arbeid / loopbaan / ...