hier komen promoties & acties

Vragen?

Zit je met een vraag over gender of feminisme? Ben je op zoek naar een bepaald boek of tijdschrift? Heb je interesse in ons aanbod en wil je meer informatie?

Mail ons op info@rosavzw.be en we helpen je zo snel mogelijk verder.

Kunst en literatuur

Representatie in kunst

Neem interviews af met kunstenaars over hun eigen kunstwerken en bevraag hen over hun visie op zaken zoals “vrouwelijkheid”, “mannelijkheid”, “gender”, “feminisme”, “seksualiteit”, “de ervaring van de vrouw”, “de ervaring van de man”, “genderbending”, … Onderzoek waarom de kunstenaars in kwestie deze eigen ervaringen en eigen visie in hun werk incorporeren. Zien ze kunst als emanciperend? Kritisch? Persoonlijk? Politiek?

Een andere invalshoek: analyseer specifieke m/v/x-beelden in de kunst van mannen en vrouwen, en vergelijk deze. Of kies je favoriete artiest uit en ga op zoek naar patronen in de representatie van mannen en vrouwen, van mannelijkheid en vrouwelijkheid, van genderrelaties, enzovoort.

Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek de online catalogus op trefwoorden: vrouwbeelden / vrouwelijkheid / manbeelden / mannelijkheid / genderbending / transgender / queer / beeldvorming / kunst / kunstenaressen / ...

Feministisch activisme in de kunst

De voorbije jaren zagen we heel veel kunst die seksisme, seksueel geweld, grensoverschrijdend gedrag en anti-feminisme aankaarten. Een interessant fenomeen dat zeker eens onder loep genomen kan worden. Dit kan op diverse manieren. Zo kan je opteren voor een impactanalyse. Welke werken waren bijzonder krachtig in het verspreiden van een maatschappelijk signaal? Welke artiesten engageerden zich in deze maatschappijkritische kunststroming die uitingen van genderongelijkheid aanklaagt? Wat was hun effect op de samenleving? Hoe werden deze kunstwerken en eventuele exposities voorgesteld in de media?

Andere onderzoeksmogelijkheden: analyseer de aanpak of evolutie van dit soort kunst.


Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek de online catalogus op trefwoorden: feministische kunst / kunst / feministisch / feminisme / kunstenaressen / acties / ...

Representatie van vrouwelijke kunstenaars in musea en galerijen

Vrouwen zijn veel beter vertegenwoordigd in de kunstwereld dan vroeger, maar als er gekeken wordt naar het percentage vrouwen dat effectief de kans krijgt om hun werk tentoon te stellen, kunnen we niet anders dan spreken van een glazen plafond. Toch zijn er ook steeds meer musea en galerijen die expliciet proberen dan wel uit te pakken met een (exclusief) vrouwelijk jaarprogramma. De Londense Saatchi Gallery bijvoorbeeld vierde begin in 2017 haar dertigste verjaardag met een her-expositie met werken van veertien vrouwelijke kunstenaars.

Bekijk de representatie van vrouwelijke kunstenaressen in musea en/of galerijen door de jaren heen. Nemen we een positieve evolutie waar? En, hoe divers is die vrouwelijke representatie? Merk je een patroon in de identitaire aspecten van de vrouwelijke kunstenaars die naam maken in de competitieve kunstwereld, of in de thema’s die centraal staan in hun werken, of in hun stijlen?

Een andere invalshoek: formuleer suggesties aan een specifiek museum of een bepaalde galerij om de (gender)diversiteit in de toekomst te vergroten of om in te zetten op positieve genderbewuste PR om het werk van vrouwen te promoten.

Een andere invalshoek: onderzoek de bestaande collectie van een museum of galerij. In welke mate is in de collectie aandacht voor gender, voor het werk van vrouwelijke kunstenaars, voor het doorbreken van genderstereotypen, ... ?

Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek

Doorzoek de online catalogus op trefwoorden: kunst / kunstenaressen / participatie / tentoonstellingen / musea / ...

Diversiteit bij selectie auteurs voor literatuurprijzen

Virginia Woolf schreef het al in A Room of One’s Own: in de literatuurgeschiedenis zijn vrouwen steevast genegeerd vanuit de heersende overtuiging ze enkel over “vrouwenzaken” kunnen schrijven. Veel is intussen veranderd, maar in hoeverre biedt de literaire wereld vandaag daadwerkelijk gelijke kansen?

Onderzoek de genderbalans op prestigieuze shortlists en nominaties voor literatuurprijzen, maar analyseer ook hoe literatuur van deze auteurs gewaardeerd en beschreven wordt. Het gaat namelijk niet enkel over de kwantitatieve aanwezigheid van vrouwen op shortlists, maar ook over de kwalitatieve recensies en representaties van vrouwelijke en trans* auteurs in de media.

Analyseer de selecties voor de grote literatuurprijzen. Kijk niet enkel naar representatie m/v/x, maar ook naar de link auteur-thema. Is er aandacht voor roldoorbrekende auteurs? Denk aan vrouwelijke auteurs met een survivalboek of mannelijke auteurs die een roman voorschotelen waarbij het gezin en de opvoeding centraal staat. En wat met bredere diversiteit? Welke m/v/x krijgen erkenning en waarom?


Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek de online catalogus op trefwoorden: auteurs / literatuur / literatuurwetenschap / literaire analyse / ...

Vrouwelijke kunstenaars

“De kunstwereld wordt eindelijk een vrouwenwereld", zo kopte De Morgen in 2014. Onderzoek in hoeverre vrouwen in de kunstwereld nog steeds geconfronteerd worden met obstakels, vooroordelen, discriminatie en het glazen plafond. Ga na welke evolutie zich heeft voorgaan doorheen de geschiedenis. Leg de focus op de Vlaamse context of verruim je blik.


Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek de online catalogus met trefwoorden: kunstenaressen / kunsten / kunstgeschiedenis / fotografie / kunstonderwijs / beeldende kunsten / beeldhouwkunst / beeldhouwers / schilderkunst / schilders / fotografen / ...

Vrouwelijke auteurs

Vrouwelijk schrijverschap is niet altijd een evidentie geweest. Gebrek aan scholing of kapitaal, maatschappelijke druk, kinderzorg,... Zoveel factoren beletten dat vrouwelijk talent aan de oppervlakte kon komen. Hoe lieten vrouwelijke auteurs (in een bepaalde periode, stroming, plaats,...) bedenkingen hierover doorschemeren in hun fictie-werk?

Een andere invalshoek: hoe hebben diverse vrouwen hun ervaringen, niet alleen met seksisme, maar ook met racisme of discriminatie op basis van leeftijd, etniciteit, ... een plaats gegeven in hun literatuur?

Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek de online catalogus met trefwoorden: auteurs / literatuur / literatuurwetenschap / literaire analyse / ...

Genderbending in de kunst

Bespreek genderbending in de hedendaagse performance kunst, of gebruik een historisch perspectief.

Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek de online catalogus met trefwoorden: kunsten / kunstenaressen / podiumkunsten / beeldende kunsten / gender / gender bending / travestie / transgender / transseksualiteit / ...

Representatie in de filmindustrie

Recentelijk was er controverse over genderneutrale prijzen in de filmindustrie. Sommige vrouwelijke acteurs kiezen er bewust voor zich als ‘acteur’ te profileren in plaats van ‘actrice’ omdat de vervrouwelijkte beroepsterm denigrerend zou zijn en de mannelijke vorm meer autoriteit met zich meebrengt. Hoe worden vrouwelijke en mannelijke acteurs besproken in de media? Zijn er opmerkelijke genderverschillen? En hoe het met zowel de kwalitatieve als kwantitatieve representatie van vrouwen in film in vergelijking met hun mannelijke collega’s? Welke obstakels ervaren vrouwelijke acteurs doorheen hun carrière?

Analyseer het glazen plafond in de filmindustrie. Worden vrouwelijke regisseurs, cineasten, producers gediscrimineerd bij prijzentoekenningen of projectfinanciering? De voorbije jaren zijn diverse projecten, onder andere in de VS en in Australië, opgestart om vrouwen meer kansen te bieden achter de camera. Wat is de impact van dergelijke initiatieven?


Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek de online catalogus op trefwoorden: film / beroepen / cineasten / regisseurs / prijzen / ...