hier komen promoties & acties

Toolkit Gender in het secundair onderwijs

Deze praktische toolkit helpt je op weg om bewust om te gaan met gender(stereotypen) op school. Leerkrachten in het secundair onderwijs die een genderbewuste aanpak willen hanteren, kunnen met deze toolkit aan de slag. Dat geldt ook voor directies en beleidsmakers die willen inzetten op genderbewustzijn en gelijke kansen.

Version française ci-dessous

Genderbewustzijn en bewust omgaan met gender(stereotypen) betekent niet dat we sekseverschillen negeren, maar dat we jongeren niet (on)bewust in een hokje duwen. Zo kunnen ze los van gendernormen en -stereotypen hun eigen interesses ontdekken en hun talenten ontwikkelen. Genderbewust lesgeven heeft een positieve impact op het welbevinden, de ontwikkeling en de toekomst van jongeren, en draagt daarom bij aan gelijke onderwijskansen en een hogere onderwijskwaliteit. Bovendien zijn jongeren geïnteresseerd in (het debat over) gender en hebben ze zin om met dit thema aan de slag te gaan. Deze toolkit laat zien dat je met kleine inspanningen al een ‘genderklik’ kan maken.

Wat vind je in deze toolkit?

 • Informatie over gender, gendernormen, genderstereotypen, genderbewustzijn en een genderbewuste praktijk
 • Praktische tips voor een genderbewuste aanpak en een genderbewust beleid die je morgen al kan toepassen
 • Activiteiten om het met jongeren over gender te hebben
 • Inspiratiemateriaal met o.a. een educatieve leeslijst met Nederlands-, Engels- en Franstalige fictie en non-fictie literatuur over gender
 • Een checklist om na te gaan in hoeverre jij (al) bijdraagt aan een genderbewuste omgeving
 • Interessante weetjes over gender en het effect ervan op jongeren
 • Verwijzingen naar inspirerende websites en filmpjes

Praktisch

De toolkit Gender in het secundair onderwijs kwam tot stand met de steun van het federale gendergelijkheidsbeleid en gelijke kansen Vlaanderen. De illustraties zijn gemaakt door Shamisa Debroey, de vormgeving is van de hand van Katrien Annys. De eindredactie werd verzorgd door Jürgen Jaspers, de vertaling naar het Frans door Gauthier Serkijn (GS Translations). 

De toolkit is gratis verkrijgbaar en kan je via de knop hieronder digitaal downloaden. Een gratis papieren exemplaar kan je verkrijgen door een mailtje te sturen naar info@rosavzw.be

Heb je feedback of laat je graag weten wat je van de toolkit vindt? Dat kan! De knop hieronder brengt je naar een evaluatieformulier. De evaluatie invullen duurt maximaal vijf minuten en helpt RoSa om een volgende toolkit nóg beter te maken!

Naast een toolkit bracht RoSa ook een lessenpakket Gender in het secundair onderwijs uit, boordevol uitgewerkte lesactiviteiten over gender en feminisme. Blijf je graag op de hoogte van andere nieuwe tools die door RoSa vzw ontwikkeld worden? Schrijf je dan in op de educatieve nieuwsbrief (maximaal drie mails per jaar).

Ce toolkit pratique vous aidera à adopter une approche sensible au genre et à l’égard de ses stéréotypes. Il se veut également une source d'inspiration pour les directions et les responsables politiques qui souhaitent miser sur la sensibilisation au genre et l'égalité des chances. 

La sensibilisation au genre et le fait d’adopter une approche sensible au genre (et à l'égard de ses stéréotypes) ne veut pas dire ignorer les différences de sexe biologique, mais s’abstenir de cataloguer les jeunes de manière (in)consciente. Ils peuvent ainsi découvrir leurs propres centres d’intérêt et développer leurs talents indépendamment des normes et stéréotypes de genre. Pratiquer un enseignement sensible au genre a un impact positif sur le bien-être, le développement et l'avenir des jeunes, et contribue de ce fait à l’égalité des chances en matière d'enseignement et à une amélioration de sa qualité. En outre, (le débat sur) le genre suscite l’intérêt des jeunes qui ont envie de se plonger dans le sujet. Ce toolkit montre qu'il est déjà possible de susciter un « déclic du genre » en déployant des efforts à petite échelle.

Que trouve-t-on dans ce toolkit ?

 • Des informations sur le genre, les normes de genre, les stéréotypes de genre, la sensibilisation au genre et une pratique sensible au genre 
 • Des conseils pratiques pour une approche et une politique sensible au genre que vous pouvez mettre en pratique dès demain 
 • Des activités pour aborder la notion de genre avec les jeunes
 • Du matériel inspirant, y compris une liste d’ouvrages en français, en néerlandais et en anglais, que de la fiction et de la non-fiction mettant l’accent sur la thématique du genre 
 • Une liste de contrôle pour évaluer dans quelle mesure vous contribuez (déjà) à un environnement sensible au genre 
 • Des détails intéressants sur la notion de genre 
 • Des références vers des vidéos et des sites Internet inspirants

Pratique

Ce toolkit La notion de genre dans l’enseignement secondaire a vu le jour avec le soutien de la politique fédérale en flamande de l’égalité des genres. Les illustrations ont été créées par Shamisa Debroey, la mise en page est par Katrien Annys. La rédaction finale a été realisée par Jürgen Jaspers, la traduction vers le français par Gauthier Serkijn (GS Translations). 

Ce toolkit est disponible gratuitement et peut être téléchargée en cliquant sur le bouton ci-dessous. Une copie papier gratuite peut être obtenue en envoyant un courriel à info@rosavzw.be.

En plus d'un toolkit, RoSa a également publié un outil pédagogique La notion de genre dans l'enseignement secondaire, qui contient des activités pédagogiques élaborées sur le genre et le féminisme. Souhaitez-vous être informé des nouveaux outils développés par l'asbl RoSa ? Abonnez-vous à la lettre d'information éducative (jusqu'à trois courriels par an, en néerlandais).