hier komen promoties & acties

Gender mainstreaming

Hoe kunnen we oorzaken van genderongelijkheid in de samenleving achterhalen en beter begrijpen? Welke strategieën kunnen we uitwerken om genderongelijkheid aan te pakken?

Om evenredige participatie van vrouwen, mannen, transgender en intersekse personen in alle aspecten van de maatschappij te garanderen, is het cruciaal om de diepgewortelde en vaak verborgen oorzaken van ongelijkheid weg te nemen in de verschillende domeinen van het overheidsbeleid.