hier komen promoties & acties

Vragen?

Zit je met een vraag over gender of feminisme? Ben je op zoek naar een bepaald boek of tijdschrift? Heb je interesse in ons aanbod en wil je meer informatie?

Mail ons op info@rosavzw.be en we helpen je zo snel mogelijk verder.

Geschiedenis

De onderwaardering van vrouwen

Vrouwen zijn in zowat alle opzichten doorheen de geschiedenis onderbelicht en dus ondergewaardeerd. Zet een aantal belangrijke vrouwen uit een specifiek vakgebied in de kijker of schrijf een portret over één iconische, vergeten vrouw. Ga na waarom juist haar specifieke geschiedenis onderbelicht werd en zet haar werk naast dat van eventuele mannelijke collega’s.

Een andere invalshoek: ga op zoek naar toegankelijke manieren voor secundaire scholen om de verhalen van deze vergeten vrouwen te integreren in de geschiedenislessen op school en werk hierrond een toolkit of les(senpakket) uit.


Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek de online catalogus op trefwoorden: pioniers / geschiedenis / 19de eeuw / 20ste eeuw / biografie / autobiografie / leermiddel / … Maak zeker ook gebruik van ons uitgebreid archief met tijdschriften, krantenknipsels,...

De morele opvoeding van meisjes in het interbellum

De RoSa-bibliotheek herbergt een aantal unieke boekjes met opvoedingstips uit het interbellum. Ga na hoe het juist zat met de morele opvoeding van meisjes in deze periode. Zien we verschillen vlak na de eerste wereldoorlog versus in de aanloop naar de tweede wereldoorlog? Welke wijzigingen vonden plaats gedurende de Tweede Wereldoorlog en welke impact had dit op de morele opvoeding voor meisjes die daar in het naoorlogs Europa op zou volgen? Eventueel kan je ervoor kiezen om ook de invloed van gendersocialisatie op genderrelaties te betrekken in je onderzoek.

Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek de online catalogus op trefwoorden: interbellum / opvoeding / 20ste eeuw / meisjes / kinderen / normen / genderrollen / … Maak zeker ook gebruik van ons uitgebreid archief met tijdschriften, krantenknipsels,...

Gender in het Romeinse Rijk

Diverse onderzoeksvragen zijn mogelijk: hoe verschilde de opvoeding van jongens en meisjes in het Romeinse rijk? Zien we genderverschillen tussen rijk en arm? In hoeverre hadden meisjes keuzevrijheid op vlak van relaties, opleiding, arbeid,… ? Was er sprake van gemengd onderwijs of onderwijs voor meisjes? Zijn er opmerkelijke genderverschillen in de opvoeding en het onderwijs? Konden meisjes en jonge vrouwen studeren, en zo ja: wat? Welke plaats hadden meisjes algemeen in het gezin en welke impact had dit op hun opvoeding?


In de pers:

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek de online catalogus op trefwoorden: antieke oudheid / meisjes / opvoeding / gender / ouders-kindrelatie / … Maak zeker ook gebruik van ons uitgebreid archief met tijdschriften, krantenknipsels,...

De geschiedenis van RoSa

RoSa vzw wil anno 2024 als kenniscentrum het genderbewustzijn in Vlaanderen bevorderen en hierdoor de feitelijke ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in de samenleving helpen wegwerken. RoSa werkt echter al heel wat langer dan vandaag aan dit doel. In 1977 kwam het idee om in Vlaanderen een vrouwendocumentatiecentrum op te richten. Oprichtster Renée van Mechelen klopte aan bij toenmalig minister van cultuur Rika De Backer-Van Ocken en verkreeg een beperkte subsidie om het vrouwendocumentatiecentrum-project van de grond te krijgen. Op 26 oktober 1978 was het uiteindelijk zover: documentatiecentrum RoSa vzw (voluit Rol en Samenleving) werd officieel geopend.

Wat is er in de voorbije veertig jaar veranderd? Zowel in context, focus, locatie, werkwijze,… Kunnen vanuit de geschiedenis van het kenniscentrum aanbevelingen worden gedaan naar de toekomst? Welke rol speelde/speelt RoSa in de feministische en vrouwenbeweging? Wat waren de grote mijlpalen?


Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek de online catalogus op trefwoorden: vrouwendocumentatiecentra / RoSa / België / vrouwenbibliotheken / … Maak zeker ook gebruik van ons uitgebreid archief met tijdschriften, krantenknipsels,...

Women’s International League of Peace and Freedom

De Women's International League for Peace and Freedom (WILPF) werd opgericht gedurende het Vrouwenvredescongres in Den Haag in 1915. Analyseer de geschiedenis, de werking en de visie van de WILPF. Wie waren de sleutelfiguren? Welke feministische stroming(en) domineerden de visie van het WILPF? Welke interne spanningen speelden er? In hoeverre was het feminisme van de WILPF intersectioneel? Wat is het verband tussen feminisme en pacifisme? Welke rol speelde de WILPF in de post WOI-conflicten?


Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek de online catalogus op trefwoorden: WILPF / vredesbeweging / vrouwenvredesbeweging / historisch / vrouwenorganisaties / anti-militarisme / ... Maak zeker ook gebruik van ons uitgebreid archief met tijdschriften, krantenknipsels,...

Dagenham en Herstal: impact van historische stakingen

De stakingen in Dagenham in het Verenigd Koninkrijk van 1968 en in de wapenfabriek FN Herstal in België in 1966 zijn twee belangrijke manifestaties geweest binnen de strijd voor gelijk loon voor gelijk werk. Wat zijn de vergelijkingspunten en verschillen tussen beide stakingen, in zowel organisatie als effecten achteraf? Konden de stakingen op solidariteit rekenen in de bredere samenleving? Hoe was de toon van de berichtgeving over deze historische stakingen? Slaagden de stakingen in hun vooropgezette doelen? Analyseer het ontstaan, de organisatie en de effectiviteit van de stakingen vanuit historisch perspectief.

Eventueel kan je ook de zaak van Gabrielle Defrenne van 1968 betrekken. Zij was een airhostess bij Sabena wiens contract op haar veertigste verjaardag automatisch werd beëindigd zoals toen gebeurde bij vrouwelijke werknemers. Haar strijd loont: in 1976 (jawel, acht jaar later!) spreekt het Europees Hof van Justitie in Luxemburg het historische arrest uit dat genderdiscriminatie in de Belgische wetgeving veroordeelt.

Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek de online catalogus op trefwoorden: loonverschillen / stakingen / fn-staking / historisch / België / arbeidsters / Groot-Brittannië / gelijke beloning / jaren zestig / ... Maak zeker ook gebruik van ons uitgebreid archief met tijdschriften, krantenknipsels,...

  • Wat zoudt gij zonder 't vrouwvolk zijn? Een geschiedenis van het feminisme in België / Monika Triest, 2018 – RoSa-ex.nr.: FII m/791
  • À travail égal, salaire égal! / Artikel in AXELLE nr. 186 feb 2016 p. 14-16
  • De vrouwenstaking van Herstal (1966): in Belgie startschot van het moderne feminisme, in Europa grondslag van het EU-gelijkheidsrecht / Marijke Van Hemeldonck - Artikel in BROOD & ROZEN nr. 01 (2006) p. 45-51
  • De heldinnen van de wapenindustrie: Histories staat stil bij eerste vrouwenstaking bij FN in Herstal / Artikel in De Morgen 25 november 2004
  • La grève des femmes de la FN en 1966 / Marie-Thérèse Coenen, 1991 – RoSa-ex.nr.: FII m/225

Berichtgeving onder de loep

Maak een historische vergelijking tussen de berichtgeving in de media van vroeger en nu over een specifiek thema met betrekking tot gender, feminisme en/of vrouwenrechten. Bijvoorbeeld: abortus / vrouwen en mannen met macht / echtscheiding / LHBTQ+ / het hoofddoekendebat / seksueel geweld / grensoverschrijdend geweld / feministisch activisme / ...

Formuleer een kritische analyse op de verandering in tijdsgeest en plaats deze in historisch perspectief.


Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek de online catalogus en zoek onder 'tijdschriftartikelen' of 'enkel krantenartikelen' met trefwoord bijvoorbeeld ‘abortus’. Maak zeker ook gebruik van ons uitgebreid archief met tijdschriften, krantenknipsels,...

Rol van vrouwen in de Parijse Commune

Tijdens de Parijse Commune (1870-71) - een erg korte periode maar met grote betekenis voor de arbeidersbeweging - waren vrouwen zowel politiek als militair actief. Achteraf werd hun deelname moreel veroordeeld als buitengewoon onvrouwelijk. Onderzoek niet alleen de rol van vrouwen in de Parijse Commune, maar analyseer ook de geschiedschrijving over de deelname van vrouwen aan de Parijse Commune.

Formuleer een kritische analyse op de verandering in tijdsgeest en plaats deze in historisch perspectief.


Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek de online catalogus met trefwoorden: commune van parijs / politiek / politieke participatie / leger / militaire beroepen / Frankrijk / historisch / historiografie / ... Maak zeker ook gebruik van ons uitgebreid archief met tijdschriften, krantenknipsels,...