hier komen promoties & acties

Vorming Gender In Kinderopvang

11, 18 en 26.10 | Gratis vorming genderbewust opvoeden in de kinderopvang

In samenwerking met het vormingscentrum opvoeding en kinderopvang (VCOK) biedt RoSa dit najaar drie gratis vormingen aan rond genderbewust opvoeden, specifiek voor personeel in de kinderopvang en andere professionals die met kinderen werken. De vormingen gaan door op drie verschillende locaties: Brugge (11/10), Hasselt (18/10) en Gent (26/10).

In het najaar van 2023 biedt RoSa - in samenwerking met het VCOK - drie vormingen aan rond genderbewust opvoeden in de kinderopvang. De vormingen zijn inhoudelijk identitiek en zijn alle drie gratis. Wel zijn ze specifiek gericht aan mensen die werken in de kinderopvang of andere professionals die in hun dagelijkse werkpraktijk in contact komen met (jonge) kinderen. Met deze vorming willen RoSa vzw en het VCOK professionals motiveren en ondersteunen om genderbewust aan de slag te gaan in hun zorg voor, en opvoeding van kinderen. Zo bevorderen we samen gelijke kansen voor ieder kind.

Opzet van de vorming

In deze interactieve vormingen over genderbewuste kinderopvang maken we het thema gender tastbaar en begrijpelijk. We ontdekken samen wat genderbewust opvoeden is en waarom dit belangrijk is vanuit een gelijkekansenperspectief. We staan stil bij de rol die opvoeders en directies in de kinderopvang hierbij kunnen spelen. Tijdens de vorming geven we meer inzicht over de rol van gender tijdens het opvoeden. We creëren meer bewustzijn over de invloed van genderstereotypen aan de hand van concrete voorbeelden in spelmateriaal, indelingen van ruimtes en groepen, en interacties. Ook geven we praktische tips mee om genderbewust(er) op te voeden en te werken aan een genderbewuste visie en beleid. Deze vorming is bovenal inspirerend: niet oordelen, maar uitnodigen om kritisch te reflecteren op je eigen praktijk.

Praktisch

De vorming is gratis en gaat door op: