hier komen promoties & acties

Screenshot Gloria Wekker Tedx Talk

Gloria Wekker - "Never be indifferent: 400 years of Dutch Colonialism"

Nederlands emeritus hoogleraar Gloria Wekker is ervan overtuigd dat we de doordrongen ongelijkheid in de samenleving kunnen wegwerken door mensen te sensibiliseren. Enkel door inzicht te verwerven in de werking van structurele uitsluitingsmechanismen, privilege en wat Wekker in haar gelijknamige boek "witte onschuld" noemt, kan men leren wat ongelijkheid precies is en hoe we het samen kunnen overkomen. We moeten vat krijgen op het grotere plaatje van een samenleving en erkennen dat die zich situeert in een geglobaliseerde wereld en zich stoelt op een lange (koloniale) geschiedenis vooraleer we een inclusieve samenleving kunnen realiseren waar gender, ras/etniciteit en seksualiteit niet langer resulteren in ongelijkheid. Wekker betoogt vurig dat mensen moeten stilstaan bij de koloniale geschiedenis van hun land en moeten opstaan tegen de voortdurende effecten daarvan op het collectieve, culturele archief. Dit verzet tegen voortdurend kolonialisme en racisme zal onthaald worden op woede, vijandigheid en onbegrip, zo waarschuwt Wekker, maar het is en blijft de enige weg vooruit naar een samenleving waar iedereen vrij en gelijk is. 

Gloria Wekker is een Surinaams-Nederlandse emeritus hoogleraar in de sociale en culturele antropologie met een focus op het kruispunt van gender, seksualiteit, Afro-Caribische diaspora en postkolonialisme. In 2016 schrijft ze het boek White Innocence dat sindsdien in het Nederlandse vertaald werd naar Witte onschuld: paradoxen van kolonialisme en ras, hetgeen beschikbaar is in de RoSa-bibliotheek. Wekker is ook de coördinator van het expertisecentrum Gender, Etniciteit en Multiculturaliteit (GEM) aan de Universiteit van Utrecht dat onderzoek doet naar en tools ontwikkelt voor het genderbewust en intercultureel maken van het hoger onderwijs.

In de pers:

Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

#TEDxTalk #Kolonialisme #Racisme #Wereldbeeld #Dominantie #WitteOnschuld #RoSakijkt