hier komen promoties & acties

Nee Man

Podcast Nee man!

De Nederlandse podcast Nee Man! is een samenwerking van Emancipator, een organisatie die mannenemancipatie bevordert, en het feministische platform Damn, Honey!. In deze podcast willen hosts Jules de Keiser, Daniël van de Poppe en Rocher Koendjbiharie zowel bewuste als onbewuste seksistische genderstereotypen van en over mannen aan het licht brengen, en deze doorbreken door andere, inclusieve en diverse verhalen te brengen over mannelijkheid en de veelvormigheid daarvan. Op die manier streeft Nee Man! naar gelijkheid, vrijheid en veiligheid voor iedereen. 

In de eerste aflevering van seizoen één gaan de Keiser en van de Poppe in gesprek met Jens van Tricht over (mannen)emancipatie, het patriarchaat, genderhokjes, homofobie en feminisme. Van Tricht is auteur van het boek Waarom feminisme goed is voor mannen (2018), evenals oprichter en directeur van Emancipator. Een interview van RoSa vzw met van Tricht lees je hier.

“Wat is het mannelijkste dat je deze week hebt gedaan?”

De episode opent op ludieke wijze met de rubriek: wat is het mannelijkste dat je deze week hebt gedaan? Van de Poppe deelt dat hij mannelijkheid vooral associeert met “dingen fixen”, het liefst met je blote handen. Als die na afloop lekker vuil zijn, des te beter. Dat herkennen de andere twee heren ook. Samen onderzoeken ze waar die mannelijke gendernorm van “de fixer” vandaan komt. De mannen hebben het openhartig en (zelf)kritisch over de innerlijke drang om de prins op het witte paard, de redder in nood, of - in van de Poppe’s woorden - “de fixer” te zijn wanneer een vriendin een probleem heeft met de fiets of cv-ketel, of wanneer er iets scheelt met de diaprojector op het werk. Is het typisch mannelijk om dingen te (willen) fixen? Of omgekeerd: schaadt het je mannelijkheid als je als man een bepaald technisch probleem niet kunt fixen? En wat zegt dat over onze dominante gendernormen?

Zo verschuift het gesprek al snel van enkele persoonlijke anekdotes en humoristische zelfrelativering naar het serieuzere, structurele niveau en wordt de samenleving onder de loep genomen. Jens van Tricht legt uit dat gender al voor geboorte een impact heeft op hoe we omgaan met (dan nog ongeboren) baby’s. Later maken we jongens en meisjes van kinderen, wat in se een ontmenselijkend en betreurenswaardig proces is, zo stelt hij. We leren kinderen naargelang onze eigen gendernormen bepaalde “meisjesachtige” of “jongensachtige” eigenschappen aan en ontmoedigen de omgekeerde categorie zoveel mogelijk. Daardoor laten we kinderen eigenlijk maar de helft van hun menselijke capaciteiten, emoties en interesses ontdekken. Daar is niets natuurlijks aan, het gaat eigenlijk net in tegen onze menselijke natuur, aldus van Tricht. 

Mannenemancipatie

Mannenemancipatie begrijpt van Tricht als de bijdragen van mannen aan gezondere invullingen van mannelijkheid, aan vrouwenemancipatie en gendergelijkheid. Het gaat over een verandering van ideeën en normen over mannelijkheid waar niet in het minst ook mannen beter van worden, bevrijding van traditionele mannelijkheid zou je kunnen zeggen.

Benieuwd welke vormen van mannelijkheid van Tricht zich dan precies verbeeld? Wil je meer te weten komen over het belang van nieuwe mannelijkheidsnormen in de strijd voor gendergelijkheid, vrouwen- én mannenemancipatie? Beluister dan de podcast op Spotify, iTunes of Anchor via de website van Emancipator.


Meer weten?

#Themadagen #InternationaleMannendag #19november #RoSaschrijft