hier komen promoties & acties

Arbeidsdiscriminatie

Ondanks alle wetgeving ondervinden vrouwen op heel wat vlakken discriminatie. In dit subthema zetten we de belangrijkste vormen van discriminatie op de arbeidsmarkt op een rij: segregatie, de loonkloof, de pensioenkloof, intimidatie op de werkvloer en zwangerschapsdiscriminatie.

Op vlak van arbeid heeft de vrouwenbeweging een enorm succes geboekt. Vandaag werken vrouwen in België bijna evenveel als mannen. Maar ze doen dat niet in dezelfde functies, sectoren en activiteiten. Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in bepaalde sectoren en oververtegenwoordigd in andere. Bovendien ondervinden ze moeilijkheden om door te stoten naar topfuncties in bedrijven. Dat ligt alvast niet aan de scholingsgraad van vrouwen. Deze is immers stijgende en inmiddels hoger dan die van mannen.

De ongelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in sectoren of in de arbeidshiërarchie noemen we segregatie. Dat heeft ook invloed op hun loon. Ondanks de wettelijke belofte van gelijk loon voor gelijk werk, bedraagt de loonkloof in België nog steeds 20%. Dit is voor een deel te verklaren door het hoge aantal deeltijdse contracten bij vrouwen. We analyseren de culturele factoren die deze ongelijke vertegenwoordiging in deeltijds werk sturen. Daarnaast hebben we aandacht voor andere obstakels waarmee vrouwen geconfronteerd kunnen worden op de arbeidsmarkt, zoals intimidatie op de werkvloer en zwangerschapsdiscriminatie.

In de pers:

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek: