hier komen promoties & acties

Werkloosheid

De werkloosheidsgraad – het aantal mensen die volgens de officiële cijfers werk zoekt, maar niet vindt – was in 2017 in Vlaanderen bijna gelijk voor vrouwen (6,9%) en mannen (7%). Ook binnen de Europese Unie was de werkloosheidsgraad voor mannen (6,6%) en vrouwen (7,1%) ongeveer gelijk.

Net zoals bij arbeidsparticipatie is de genderkloof groter als we naar de leeftijd kijken. Bij de jongeren onder de 20 jaar is de werkloosheid groter bij mannen. Na de leeftijd van 30 jaar ligt de werkloosheidsgraad iets hoger bij vrouwen. Vooral vrouwen boven de 55 vinden in Vlaanderen moeilijker werk dan mannen. 

Bronvermelding: Steunpunt Werk

Bronvermelding: Eurostat

Op wereldschaal is de werkloosheid van vrouwen hoger dan die van mannen. Opnieuw gaan hier regionale verschillen achter schuil. Volgens de International Labour Organization gaat de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt er in bepaalde regio’s zelfs op achteruit. In Noord-Afrika en de Golfstaten in het bijzonder leiden de combinatie van lagere arbeidsparticipatie en hoge werkloosheid tot een zeer precaire situatie voor vrouwen. Als oorzaken duidt de ILO onder andere op de onbetaalde zorgarbeid van vrouwen en hun beperkte onderwijskansen.[1]

[1] ILO, World Employment Social Outlook. Trends for Women 2018. Global snapshot, ILO, Geneva, 2018.

Werkloosheid wereldwijd

Bron: ILO, World Employment Social Outlook. Trends for Women 2018, ILO, Geneva, 2018

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek: