hier komen promoties & acties

Anti-feminisme

Feminisme heeft altijd veel tegenreacties opgeroepen. De laatste jaren zien we echter vooral een beweging ontstaan met gerichte aanvallen.

Het anti-feminisme is geen recent fenomeen. Feministen en anti-feministen staan al sinds het einde van de negentiende eeuw lijnrecht tegenover elkaar. Ook vandaag nog worden feministen misbegrepen. Het gaat zelfs zo ver dat ze worden bedreigd met de dood en verkrachting.