hier komen promoties & acties

Feminisme

Feminisme is de verzameling maatschappelijke en politieke stromingen die ongelijke genderverhoudingen kritisch analyseren en gendergelijkheid nastreven. Het heeft een rijke en bewogen geschiedenis die niet aan haar laatste hoofdstuk toe is.

Feminisme
 • Intersectionaliteit

  Intersectionaliteit is een sociologisch denkkader dat licht werpt op de unieke vormen van meervoudige discriminatie die een persoon kan ervaren op grond van diens sociale identiteit. Je maatschappelijke positie wordt namelijk bepaald door verschillende betekenisgevers, zoals gender, maar ook nationaliteit, ras/etniciteit, klasse, religie, leeftijd, seksualiteit, legale status, enzovoort. Al deze factoren beïnvloeden en versterken elkaar, waardoor unieke ervaringen van discriminatie of privilege ontstaan.

 • Feministische golven

  Feminisme is van alle tijden en culturen. Toch zijn er bepaalde keerpunten in de feministische geschiedenis, zoals wanneer vrouwen zich aan het einde van de negentiende eeuw transnationaal organiseerden in een heuse protestbeweging om gelijkberechtiging op te eisen. Deze keerpunten worden vaak besproken in termen van zogenaamde feministische golven.

 • Feministische stromingen

  Dat “het feminisme” niet bestaat, wordt duidelijk door de veelheid aan verschillende feministische stromingen. Hoewel gendergelijkheid het ultieme streefdoel vormt van alle feministische stromingen, zijn de meningen veelal verdeeld over hoe gendergelijkheid bereikt kan worden. Ook de centrale strijdpunten en methoden variëren van stroming tot stroming.

 • Anti-feminisme

  Feminisme heeft altijd veel tegenreacties opgeroepen. De laatste jaren zien we echter vooral een beweging ontstaan met gerichte aanvallen.

 • Sleutelmomenten

  Items uit de geschiedenis van het feminisme en de vrouwenbeweging die belangrijk waren voor gendergelijkheid in België.