hier komen promoties & acties

Arbeid en zorg

De evenwichtige combinatie arbeid-zorg is een van de uitdagingen waar vrouwen en mannen vandaag voor staan. Door het groeiend aantal tweeverdienersgezinnen wordt de combinatie tussen beide levenssferen voor heel wat gezinnen problematisch.

Nu de arbeidsparticipatie van vrouwen en mannen ongeveer gelijk loopt, zou de verdeling van zorgtaken binnen heteroseksuele gezinnen ook gelijk moeten lopen om zowel mannen als vrouwen een gezonde balans tussen werk en gezin te kunnen garanderen. Dit is echter nog geen realiteit. Waar mannen gemiddeld twee uur en een kwartier per weekdag in de weer zijn met huishoudelijk werk en zorg voor eventuele kinderen, spenderen vrouwen maar liefst drie uur en drie kwartier aan deze taken. Bij vrouwen die bovendien voltijds werken spreken we bijgevolg over een dubbele dagtaak.

In dit thema spitten we deze problematiek dieper uit en staan we stil bij mogelijke oplossingen. De overheid speelt hierin een belangrijke rol. Momenteel krijgen mannen bijvoorbeeld slechts vijftien dagen geboorteverlof. Hoewel het geboorteverlof voor vaders, meemoeders en meeouders vanaf 2023 wordt uitgebreid naar twintig dagen, is dit nog steeds heel veel korter dan de ouder die bevallen is. Op deze manier wordt de gegenderde taakverdeling door de overheid in stand gehouden en in de hand gewerkt. Eerlijkere verlofstelsels maar ook betaalbare kinderopvang zijn belangrijke punten op het vlak van arbeid en zorg. Ook werkgevers kunnen hun steentje bijdragen aan een betere levenskwaliteit voor hun werknemers. Bovendien hebben studies aangetoond dat een gezinsvriendelijk beleid ook de ondernemingen ten goede komt.