hier komen promoties & acties

Terminologie

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen gender en genderidentiteit? Wat bedoelen we met transgender of genderdiversiteit? En, moeten we het hebben over genderneutraal of genderbewust?

Er bestaat veel verwarring over terminologie rond gender, te beginnen met de hamvraag wat gender precies inhoudt. Gender wordt als het ware gebruikt als een parapluterm, waar heel wat zaken onder vallen. In dit subthema zoomen we in op tal van die "gender-woorden" die welig circuleren maar die niet altijd op dezelfde manier gebruikt worden. RoSa tracht duidelijkheid te scheppen in deze wirwar van terminologie, want taal is een belangrijk element in het streven naar meer genderbewustzijn, zoals RoSa beoogt. Taal beschrijft namelijk niet alleen onze wereld, taal biedt ons ook het kader waarmee we de wereld begrijpen en vormgeven. In dit licht kan taal dan ook niet volledig worden losgekoppeld van sociale ideeën, normen en verwachtingen die leven in een samenleving, zoals de ideeën die leven rond gender.

Taal: geen wezenlijke realiteit, wel een praktijk en dus veranderlijk

Definities die met gender en gelijkheid te maken hebben, staan niet in steen gebeiteld. Ze zijn constant in beweging, krijgen nieuwe nuances door interactie en door een groeiende kennis over de thematiek. Gender is dan ook niet wat is, maar wat we doen, in interactie met de mensen rondom ons, maar ook met materiële wereld waarin we ons bevinden. 

Woorden zijn slechts middelen om de wereld rond ons te duiden. Hokjes doorbreken is moeilijk wanneer alles een naam, en dus een hokje moet krijgen. 

Alert zijn voor het feit dat niet iedereen hetzelfde bedoelt of begrijpt wanneer woorden als 'genderneutraal’ of ‘genderbewust’ gebruikt worden, is een eerste stap in de goede richting.


Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek: