hier komen promoties & acties

[In progress]

RoSa vzw werkt nog volop aan haar nieuwe website. Onze medewerkers zijn momenteel nog druk in de weer met het uitwerken van doorwrochte dossiers over gender en specifieke intersecties met andere maatschappelijke betekenisgevers, zoals seksuele oriëntatie, etniciteit, klasse, religie, dis/ability en leeftijd. Wordt vervolgd...

In het thema feminisme ontdek je alvast de grote diversiteit die de feministische beweging rijk is. Feminisme is immers een verzameling van maatschappelijke en politieke stromingen die ongelijke genderverhoudingen kritisch analyseren en gendergelijkheid nastreven. Op welke manier gendergelijkheid bereikt kan worden, ligt echter open ter discussie. Welke strijdpunten en methoden verschillende stromingen voorop zetten en hoe ze zich verhouden ten opzichte van elkaar, ontdek je in ons overzicht van feministische stromingen.

Ook in de teksten over de verschillende feministische golven ontdek je hoe de feministische beweging die in België ontstond in het begin van de negentiende eeuw zich steeds bewuster is geworden van de toenemende diversiteit onder vrouwen. Globalisering, migratie en digitalisering hebben een grote rol gespeeld in het vergroten van het intersectioneel bewustzijn alsook het draagvlak van de feministische beweging. In het thema feminisme lees je meer over intersectionaliteit en hoe dit denkkader de feministische beweging wereldwijd heeft uitgedaagd, terechtgewezen en verdiept.

Heb je in de tussentijd een prangende vraag over een specifieke kwestie op het kruispunt tussen gender en etniciteit? Zoek je informatie over een gendergerelateerd thema in verband met religie? Wil je graag meer lezen over de intersectie tussen leeftijd en gender? Aarzel niet om ons te contacteren met je concrete vragen en we helpen je graag verder.