hier komen promoties & acties

Thema's

Feminisme

Feminisme is de verzameling maatschappelijke en politieke stromingen die ongelijke genderverhoudingen kritisch analyseren en gendergelijkheid nastreven. Het ...

Gender

Gender verwijst naar het geheel van ideeën, sociale verwachtingen en maatschappelijke normen over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Die opvattingen hebben ...

Rolmodellen

Het feminisme kent heel wat vergeten en vereerde rolmodellen, van pioniers tot moderne boegbeelden in literatuur, wetenschap, politiek, cultuur, sport en andere ...

Geweld en discriminatie

Geweld is elke handeling of bedreiging die het zelfbeschikkingsrecht, de zelfontplooiing, de lichamelijke of psychologische integriteit van personen aantast. ...

Economie, arbeid en zorg

Genderongelijkheid uit zich onder meer op de arbeidsmarkt en op de werkvloer. Er bestaan heel wat vormen van arbeidsgerelateerde discriminatie, zoals de ...

Onderwijs en opvoeding

Van zodra we geboren worden, worden we door een genderblik bekeken en leren we zelf met die genderblik naar anderen kijken.

Politiek en beleid

Welke rol spelen politiek en beleid in het streven naar een gendergelijke samenleving? Wie krijgt een stem, en in welk debat? In welke mate wordt er rekening ...

Diversiteit

Het feminisme was van bij het ontstaan een diverse beweging, met uiteenlopende visies en stromingen. Die veelheid aan feminismen ontstonden en evolueren in een ...

Lichaam en geest

Gendernormen kleuren onze visie op gezondheid, seksualiteit en schoonheid. Hoe staat het met de genderblik in de lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg? ...

Sport en cultuur

Genderongelijkheid bepaalt ook de verhoudingen in specifieke sectoren en domeinen als sport en cultuur. Meisjes mogen voetballen en wielrennen. Maar nemen we ze ...

Online catalogus

Op zoek naar een boek? Via onze online catalogus kan je alle werken uit onze collectie terugvinden. Onze zoektips helpen je hierbij alvast op weg. Voor verdere hulp kan je ook steeds mailen naar info@rosavzw.be.

Zoek in de online catalogus

In de kijker