hier komen promoties & acties

Toolkit Genderbewuste communicatie

Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar tools rond genderbewuste communicatie ontwikkelde RoSa vzw een beknopte handleiding. Daarmee willen we professionals inspireren en ondersteunen om kritisch na te denken over hun communicatie en deze zo inclusief mogelijk aan te pakken. In deze toolkit ontdek je wat genderbewuste communicatie precies inhoudt, waarom dat belangrijk is en hoe je dat doet.

Communicatie reflecteert de waarden van een organisatie of bedrijf. Door genderbewust te communiceren toon je dat je respect voor diversiteit, inclusie en gelijkheid hoog in het vaandel draagt en dat je werk wil maken van gelijke kansen in je interne en externe werking. Daarnaast bereik je met genderbewuste communicatie een zo breed mogelijk publiek. Het kan je doelgroep of klantenbestand helpen uitbreiden, en klanttevredenheid verhogen.

In deze toolkit ontdek je wat gender precies inhoudt, en wat het verschil is met biologisch geslacht en genderidentiteit. Daarnaast krijg je inzicht in een aantal veelgebruikte termen als het gaat over gender en communicatie: wat betekent het om genderbewust, genderinclusief en genderneutraal te communiceren? RoSa geeft duiding bij deze termen en licht het belang toe van genderbewuste en inclusieve communicatie. Tot slot reiken we een aantal do’s and don’ts aan bij wijze van praktische handvatten om werk te maken van een communicatie waardoor een zo breed mogelijk publiek zichzelf herkent in taal en beeld.

Deze toolkit is gratis en mag breed verspreid worden. Uiteraard verwachten we van gebruikers wel dat ze ons correct citeren wanneer ze met ons materiaal aan de slag gaan. Omdat taal mee evolueert met de tijdgeest, zal deze toolkit wanneer nodig herzien worden. Mede om die reden is de toolkit uitsluitend digitaal beschikbaar.