hier komen promoties & acties

Vragen?

Zit je met een vraag over gender of feminisme? Ben je op zoek naar een bepaald boek of tijdschrift? Heb je interesse in ons aanbod en wil je meer informatie?

Mail ons op info@rosavzw.be en we helpen je zo snel mogelijk verder.

Communicatie en media

Rape culture in Vlaamse media

Aan de hand van een kwalitatieve media-analyse zoek je uit hoe rape culture zich manifesteert en reproduceert door, en in verschillende Vlaamse media. Analyseer krantenartikelen, interviews, columns, opiniestukken, televisieprogramma’s en/of talkshows uit diverse media en onderzoek de mate waarin mythes rond seksueel geweld in stand gehouden worden, narratieven van slut shaming en victim blaming gereproduceerd worden, objectiverend taalgebruik ten aanzien van, en geseksualiseerde beelden van (jonge) meisjes en vrouwen genormaliseerd worden. Tracht dominante discursieve patronen uit te lichten die bijdragen aan het maatschappelijk klimaat waarin rape culture gedijd.

Meer lezen?

“Girl power”: seksistisch of empowering?

“Power” als in “empowerment” is heel oké, maar voeg het woordje “girl” eraan toe en je krijgt een connotatie die als seksistisch ervaren kan worden. Is het denigrerend, en dus seksistisch, om vrouwen te portretteren als “meisjes”? Roept het concept een beeld van jonge scholieren met een “kinky/bitchy attitude” op? In de jaren negentig populariseerden girlsbands zoals de Spice Girls het concept “girl power”, en ook toen waren de meningen onder feministen verdeeld. Ook vandaag blijft de term populair. Hedendaagse popsterren zoals Taylor Swift en Beyoncé presenteren zich nog steeds als “katjes die je niet zonder handschoenen kan aanpakken”.

Analyseer het gebruik van “girl power” in de media alsook de beeldvorming en associaties waarmee dit concept veelal gepaard gaat. Ga na hoe Vlaamse tienermeisjes en/of vrouwen die tiener waren in de jaren negentig tegenover deze term staan. Is er sprake van een generatieverschil? Wordt de term veelal als emanciperend of seksistisch ervaren? Welke associaties roept het op? Aan welke feministische stromingen en/of theorieën kan je dit concept koppelen?


In de pers:

Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek de online catalogus op trefwoorden: meisjes / meisjescultuur / populaire cultuur / media / popmuziek / ...

Empowering reclame?

Steeds vaker zien we ze verschijnen op onze televisie- of gsmschermen, ook in het straatbeeld doemen ze steeds vaker op: “empowerende reclames”. Gendergelijkheid en feminisme zijn “hip” en dat hebben ook reclamebureaus goed opgemerkt. Denk maar aan de #Likeagirl-campagne van Always of de Dream crazier campagne van Nike. Ondanks de empowerende boodschap en de positieve representatie, worden dit soort reclames ook fel bekritiseert.

Onderzoeksmogelijkheden:  voer een impactanalyse uit bij jongeren. Hoe staan jongeren m/v tegenover dergelijke reclame? Hoe beïnvloeden dergelijke reclamecampagnes hun attituden, hun aankoopgedrag en besef gender?

Andere invalshoek: hoe worden reclames die genderstereotypen (al dan niet subtiel) doorbreken ervaren? Empowering, normaliserend, roldoorbrekend? Of worden dergelijke campagnes net onthaald als een oppervlakkige manier om aan self-branding te doen? Een voorbeeld van een reclame die veel controverse veroorzaakte is de toxic masculinity reclame van Gillette


In de pers:

Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek de online catalogus op trefwoorden: reclame / marketing / stereotypering / bedrijven / ...

Censuur, zelfbeeld en het vrouwelijk lichaam op sociale media

Tepels, okselhaar en menstruatiebloed: aspecten van het vrouwenlichaam die volgens sociale mediakanalen zoals instagram niet thuishoren op het net. Vrouwen die beelden van zichzelf online plaatsen die niet aan het heersende schoonheidsideaal van de perfecte vrouw voldoen blijven taboe. Ook tampons en maandverbanden worden beter niet getoond. Foto’s die dat wel doen, worden zonder meer geblokkeerd. Al snel volgden online discussies over wat wel en wat niet mag, en vooral waarom bepaalde zaken wel of niet kunnen, en welk effect dit heeft op vrouwelijke zelfaanvaarding. Rode draad in het verhaal: “De manier waarop we online naar vrouwen kijken, is een uitvergrote reflectie van hoe vrouwen en hun lichamen in het echte leven worden behandeld” en “Minder mooie realiteiten van het vrouwenlichaam behagen die blik niet en zijn bijgevolg nog steeds taboe”. Tegenreacties volgen al snel onder hashtags zoals #FreeTheNipple, #Taboob, #LiveTweetYourPeriod en #JustATampon.

Onderzoeksmogelijkheden: voer een impactanalyse of attitude-onderzoek uit. Ga na welke impact de censuur heeft op de zelfaanvaarding van jonge vrouwenen  tracht te achterhalen in hoeverre de acties en tegenreacties een emanciperend effect hebben. Hoe ervaren (jonge) mannen en vrouwen respectievelijk de gegenderde censuur op sociale media?


In de pers:

Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek de online catalogus op trefwoorden: sociale media / internet / taboes / vrouwbeelden / menstruatie / mode / vrouwenlichaam / uiterlijk / censuur / …  

  • Een boze vuist naar de schoonheidsidealen / Artikel in FEMMA november 2016
  • Girl Up / Laura Bates, 2016 - RoSa ex.nr.: DII 2f/40
  • The mediating role of appearance comparisons in the relationship between media usage and self-objectification in young women / Jasmine Fardouly - Artikel in PSYCHOLOGY OF WOMEN QUARTERLY jrg. 39 nr. 04 dec 2015 p. 447-457

Seksistisch en genderstereotiep taalgebruik in de media

Analyseer artikels/interviews/talkshows uit diverse media en ga na in hoeverre (onbewust) gebruik wordt gemaakt van genderstereotiep taalgebruik waarin bepaalde (negatieve) stereotypen over mannen en vrouwen worden weergegeven. Trachten tendensen en patronen aan het licht te brengen, en reflecteer op eventuele verklaringen voor deze fenomenen. Formuleer tips voor (media)bedrijven en organisaties over hoe ze hun taalgebruik gendersensitief en inclusiever kunnen maken en afgezaagde (negatieve) stereotypen voor eens en altijd achter zich kunnen laten.


Meer lezen? 

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek de online catalogus op trefwoorden: taalseksisme / taalgebruik / bedrijven / media / tijdschriften / gender / stereotypering / tekstanalyse / seksisme / …

Vrouwen op het internet: worden vrouwen in de 21ste eeuw opnieuw buitengesloten in de publieke ruimte?

De laatste nieuwe strijd der geslachten speelt zich af op de virtuele fora. Internet kenmerkt zich hierbij als de nieuwe publieke ruimte. Een negatieve houding ten aanzien van vrouwen zien we vaak terug indien vrouwen een mening hebben, ze deze mening bovendien linken aan vrouwenrechten en al zeker wanneer het over een traditioneel “mannelijk” onderwerp gaat. Als het vrouwen van kleur zijn die zich laten gelden in online platforma, is het hek al helemaal van de dam en circuleert er niet alleen virulent seksisme, maar ook racisme.

Onderzoek vormen van seksistisch geweld online en manieren waarop vrouwen ermee omgaan.


In de pers:

Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek de online catalogus op trefwoorden: games / seksisme / internet / sociale media / stereotypering / misogynie / gender, …

Weg met blauw en roze: op naar genderneutraal speelgoed

Het speelgoed in speelgoedwinkels staat nog te vaak gerangschikt volgens geslacht: roze gangen voor meisjes en blauwe gangen voor jongens. Het platform Vrij Spel – Kinderen Kiezen Wel stuurde de voorbije jaren mysteryshoppers op pad om speelgoedwinkels te screenen in Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen. Op basis van drie vragen gingen ze na of het speelgoed op een goede manier werd geordend en tentoongesteld:

  • Wordt het speelgoed gerangschikt volgens thema, activiteit of leeftijd of volgens geslacht?
  • Zijn er meisjes- of jongenslabels zichtbaar in de winkel of op de website?
  • Worden er in de winkel of op de website foto’s gebruikt die onrechtstreeks aangeven dat bepaald speelgoed voor de ene, dan wel voor de andere sekse is?

Twaalf winkels doorstonden de test.

Onderzoeksmogelijkheden: Ga na hoe speelgoedwinkels genderstereotypen overboord kunnen gooien. Bezoek speelgoedwinkels die genderneutraal zijn ingericht en speelgoedwinkels die nog te vaak denken in clichés. Stel een plan met do’s en don’ts op.

Een andere invalshoek: neem speelgoedproducenten onder de loep: waarom kiezen ze bewust wel of niet voor  het herbevestigen van stereotypen? Of stel een plan op voor bedrijven om stereotiepe genderrollen en kleurcodes te doorbreken zonder aan koopkracht te verliezen. Belangrijk: ga op zoek naar een plan dat rendabel - en zelfs winstgevend - is voor de bedrijven in kwestie.


Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek de online catalogus op trefwoorden: speelgoed / stereotypering / marketing / gender / genderrollen / acties / België / ...

Feministisch activisme online

Wat is de rol van sociale media en blogs voor feministisch activisme? Welke impact hebben "hashtags" voor het feminisme in de eenentwintigste eeuw? Is er sprake  van een (trans)nationale feministische beweging? In welke maten zijn sociale media een effectief kanaal om feministische te organiseren en mobiliseren, en om een breed publiek te informeren en sensibiliseren over het belang van feministische strijd vandaag?


Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek de online catalogus op trefwoorden: sociale media / internet / ICT / acties / feminisme / media / ...

Gender in kinderprogramma’s

Gender speelt, vaak onbewust, een grote rol in onze dagdagelijkse realiteit. Al van bij het kraambed worden kinderen nog al te vaak anders behandeld naargelang het om een jongen of een meisje gaat. Dit gaat niet enkel om speelgoed en kledij, maar ook om eigenschappen en talenten. Van jongens wordt verwacht dat ze sterker en avontuurlijker zijn. Meisjes daarentegen horen braaf en zorgend te zijn. Jongens zouden van sport houden terwijl meisjes dan weer zogezegd niks van voetbal kennen. Vaak willen ouders dit beeld wel doorbreken, maar het wordt ze niet gemakkelijk gemaakt. Roze vs. blauw in speelgoed, kledij en materiaal. Zoek maar eens iets neutraals! Ook de beeldvorming op televisie heeft een grote impact. Anno 2020 blijken genderstereotypen nog steeds te overheersen, maar er zijn ook programma's die moeite doen om een meer diversere realiteit weer te geven.

Onderzoeksmogelijkheden: Bekijk kinderprogramma's en analyseer de verhoudingen tussen vrouwelijke en mannelijke personages. Welke vrouwbeelden worden verspreid? Hoe zit het met machostereotypering voor jongens? In welke programma's worden traditionele genderstereotypen doorbroken en in welke worden ze bevestigd? Welke talenten en eigenschappen krijgen de diverse personages toegekend? Tracht dit alles met een intersectionele bril te doen.


Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek de online catalogus op trefwoorden: televisie / televisieprogramma / media / stereotypering / gender / genderrollen / kinderen / jongens / meisjes / marketing / ...  

Representatie in de filmindustrie

Recentelijk was er controverse over genderneutrale prijzen in de filmindustrie. Sommige vrouwelijke acteurs kiezen er bewust voor zich als ‘acteur’ te profileren in plaats van ‘actrice’ omdat de vervrouwelijkte beroepsterm denigrerend zou zijn en de mannelijke vorm meer autoriteit met zich meebrengt. Hoe worden vrouwelijke en mannelijke acteurs besproken in de media? Zijn er opmerkelijke genderverschillen? En hoe het met zowel de kwalitatieve als kwantitatieve representatie van vrouwen in film in vergelijking met hun mannelijke collega’s? Welke obstakels ervaren vrouwelijke acteurs doorheen hun carrière?

Analyseer het glazen plafond in de filmindustrie. Worden vrouwelijke regisseurs, cineasten, producers gediscrimineerd bij prijzentoekenningen of projectfinanciering? De voorbije jaren zijn diverse projecten, onder andere in de VS en in Australië, opgestart om vrouwen meer kansen te bieden achter de camera. Wat is de impact van dergelijke initiatieven?


Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek de online catalogus op trefwoorden: film / beroepen / cineasten / regisseurs / prijzen / ...