hier komen promoties & acties

Vragen?

Zit je met een vraag over gender of feminisme? Ben je op zoek naar een bepaald boek of tijdschrift? Heb je interesse in ons aanbod en wil je meer informatie?

Mail ons op info@rosavzw.be en we helpen je zo snel mogelijk verder.

Filosofie en religie

Vrouwelijke exegese van heilige teksten

Zowel in het christendom, de islam en het judaïsme wordt er in heilige teksten heel wat beweerd over vrouwen, hun lichamen, hun reinheid en hun maagdelijkheid, alsook wat een “deugdelijk leven” voor een vrouw inhoudt. Rekening houdend met het feit dat mannen de interpretatie van de Bijbel, de Koran en de Thora historisch gezien als hun terrein beschouwen, is het een belangrijke vraag in welke mate vrouwen zélf de kans krijgen om hun eigen vertaling of interpretatie (exegese) van heilige teksten te maken, alsook welke feministische kritiek daarop te formuleren valt. Analyseer feministische interpretaties van heilige teksten of bevraag religieuze feministen over hun (kijk op) religie.

Een andere invalshoek: binnen streng godsdienstige samenlevingen gelden er vaak strenge normen, waaronder ook gendernormen en genderrollen. Vaak zijn het vrouwen wiens doen en laten het meest aan regels wordt onderworpen. De motivatie voor zulke strenge geboden vloeit voort vanuit een interpretatie van heilige teksten (Bijbel, Koran, Thora), die historisch gezien voornamelijk door mannen werd uitgevoerd. Kan men stellen dat het patriarchaat gesteund wordt vanuit religie? Maak een kritische en comparatieve analyse van de patriarchale elementen in verschillende religies en plaats hen in historisch perspectief.


Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek de online catalogus op trefwoorden: heilige teksten / feministische exegese / exegese / feministische theologie / vrouwenlichaam / vrouwelijkheid / religie / islam / jodendom / christendom / ...

Hindoeïsme, het kastensysteem en het patriarchaat

Hoe kunnen Dalit vrouwen opkomen voor hun vrouwenrechten? Zij staan buiten het Indiase kastensysteem en worden de ‘onaanraakbaren’ genoemd. De discriminatie binnen het traditionele kastesysteem is bijzonder schadelijk. Ook in het hindoeïsme is de mannen-macht alomtegenwoordig.

Historisch gezien zijn Dalits een bijzonder gediscrimineerde bevolkingsgroep in India: ze staan buiten het Indiase kastensysteem en werden tot voor kort vaak de “onaanraakbaren” genoemd. Er zijn ongeveer 80 miljoen Dalit vrouwen in India, goed voor 16% van de vrouwelijke bevolking. Het kan gesteld worden dat zij de meest kwetsbare bevolkingsgroep in India uitmaken, gezien ze drievoudige discriminatie meemaken: op vlak van gender, caste en socio-economische status. Vanwege hun kwetsbare positie in de samenleving, zijn Dalit vrouwen opvallend vaak slachtoffer van seksueel geweld en moord. Analyseer het verband tussen seksueel geweld en het kastensysteem.

Je kan ervoor kiezen om ook het religieuze aspect te betrekken in je analyse. Religie speelt namelijk een bepalende rol in het leven van Indiërs. De meerderheid zijn hindoe (80%) of moslim (13%), maar er zijn ook christenen (2%), sikhs (2%), boeddhisten, jains, joden en aanhangers van het zoraisme en de Baha’i. Hindoeïsme is echter overduidelijk de dominantste en het meest aanwezig in de publieke sfeer. Analyseer de positie van de vrouw, het vrouwbeeld en de genderrelaties in het Hindoeïsme, en betrek deze elementen mee in je onderzoek.

Andere invalshoek: in 2006 werd in Den Haag voor de allereerste keer een conferentie georganiseerd over de rechten van Dalit vrouwen. Intussen zijn we weer vele jaren later. Werd er enige vooruitgang geboekt? Analyseer de impact van (internationale) mensenrechtencongressen op de sociale positie en de levensomstandigheden van Dalit vrouwen.


In de pers:

Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek de online catalogus op de trefwoorden: sociale stratificatie / patriarchaat / india / discriminatie / ...