hier komen promoties & acties

Vragen?

Zit je met een vraag over gender of feminisme? Ben je op zoek naar een bepaald boek of tijdschrift? Heb je interesse in ons aanbod en wil je meer informatie?

Mail ons op info@rosavzw.be en we helpen je zo snel mogelijk verder.

Rechten en criminologie

Vrouwen uit minderheidsgroepen en het rechtssysteem

Vrouwen uit minderheidsgroepen krijgen binnen het rechtssysteem vaak met dubbele bevooroordeling en discriminatie te maken, bijvoorbeeld met racisme én seksisme, of holebifobie én seksisme. Welke kennis is er bij mensen binnen het rechtssysteem over (onbewuste) vooroordelen op basis van geslacht, genderidentiteit, genderrol en/of huidskleur, afkomst, etniciteit, nationaliteit, religie, seksuele oriëntatie,…? Hoe kunnen we niet alleen hulpverlening en bijstand, maar ook het rechtssysteem an sich verbeteren/gevoeliger maken? Formuleer advies om hulpverlening en/of het rechtssysteem intersectioneel bewuster te maken.

Andere invalshoek: Analyseer rechtszaken waarbij intersectioneel denken een doorslaggevende factor was in de uitspraak. Formuleer advies over hoe het rechtssysteem bewuster kan omgaan van intersectionele discriminatie en/of bevooroordeling.

In de pers:

Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek RoSa's online catalogus met trefwoorden: zwarte vrouwen / racisme / etnische groepen / etnische minderheidsgroepen /  juridsich / mensenrechten / rechtspraak / rechtspositie / criminaliteit / strafrecht / gedetineerden / criminologie / ...

Anti-discriminatiewetgeving in de praktijk

Analyseer een concrete case in België of een ander land binnen de Europese Unie. Reflecteer op de blinde vlekken in de anti-discriminatiewetgeving.

Andere invalshoek: analyseer de evolutie in anti-discriminatiewetgeving waarbij intersectionaliteit steeds een belangrijkere rol ging spelen.


Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek RoSa's online catalogus met trefwoorden: discriminatie / anti-discriminatiewetgeving / discriminatiewetgeving / België / juridisch / EU / Europa / ...

Gender in het Belgisch vreemdelingenrecht

Migratie is geen genderneutraal fenomeen. Hoe genderbewust is het Belgisch vreemdelingenrecht? Licht de pijnpunten uit en formuleer advies.

Andere invalshoek: analyseer een case van gendergerelateerde asielaanvragen door vrouwen en de impact hiervan op de sociale positie en rechtspositie van de vrouw. Of onderzoek de impact van verblijfsrecht op basis van gezinshereniging op de sociale positie van een vrouw.


In de pers:

Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek de online catalogus op trefwoorden: migratie / allochtonen / asiel / vluchtelingen / rechten / vreemdelingenrecht / ...

Wat is eerbaar aan geweld?

Bespreek en evalueer de aanpak van eergerelateerd geweld in België of Europa. Licht mogelijke pijnpunten uit en formuleer suggesties ter verbetering van de rechtspositie van slachtoffers van eergerelateerd geweld.


Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek de online catalogus op trefwoorden: eerwraak / geweld / EU / België / ...

Mannelijke slachtoffers van partnergeweld

Hoewel hier minder aandacht voor is in zowel media als beleid, komt partnergeweld ook voor met vrouwelijke daders en mannelijke slachtoffers. Licht de pijnpunten uit van de wetgeving rond partnergeweld en/of analyseer de genderstereotypen in de aanpak van partnergeweld. Formuleer advies ter verbetering van de rechtspositie en de ondersteuning van mannelijke slachtoffers.

Andere aanpak: voelen mannelijke slachtoffers van partnergeweld zich geholpen door politiediensten en hulpverlening? Welke stigma’s of vooroordelen spelen in de aanpak van partnergeweld? Welke impact hebben die op mannelijke slachtoffers? Analyseer het beleid en formuleer advies.


Meer lezen?

In de pers:

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek RoSa's online catalogus op trefwoorden: huiselijk geweld / mishandeling / daders / politie / slachtoffers / mannen / ...