hier komen promoties & acties

Internationale Dag Tegen Geweld Op Vrouwen

25.11 | Internationale dag tegen geweld op vrouwen

25 november staat jaarlijks in het teken van de Internationale Dag Tegen Geweld op Vrouwen. Omdat geweld tegen vrouwen en meisjes een wereldwijde problematiek is. Omdat het momenteel de meest ingrijpende mensenrechtenschending is. Omdat het families en hele gemeenschappen uiteenrijt, en vooruitgang en ontwikkeling blokkeert.  

Geweld tegen meisjes en vrouwen, een wijdverbreide problematiek

Wereldwijd worden miljoenen meisjes en vrouwen het slachtoffer van geweld enkel en alleen omdat ze vrouw zijn. Gendergerelateerd geweld kent geen grenzen en doet zich voor in elke gemeenschap, waar ook ter wereld. Europees onderzoek uit 2014 heeft aangetoond dat 1 op 3 vrouwen boven de leeftijd van 15 jaar het slachtoffer wordt van fysiek of seksueel geweld:

  • Tot 70 % van de vrouwen wereldwijd werd ooit in hun leven geslagen, tot seks gedwongen of misbruikt. De dader van deze misdaden is meestal een bekende of een intieme partner van het slachtoffer;
  • Verkrachting en huiselijk geweld vormen een groter gezondheidsrisico voor vrouwen tussen 15 en 44 jaar dan kanker, verkeersongevallen en malaria samen;
  • 140 miljoen vrouwen en meisjes hebben genitale verminking ondergaan met traditie en cultuur als excuus;
  • Ieder jaar sterven minstens 5000 vrouwen als slachtoffer van "eerwraak";
  • Vrouwen met het HIV-virus lopen 2,5 keer meer kans het slachtoffer te worden van partnergeweld dan gezonde vrouwen;
  • Vrouwelijke arbeidsmigranten die werken in privé-huishoudens worden vaak mishandeld en zwaar uitgebuit. 

Internationale dag tegen geweld op vrouwen: Sensibiliseringsactiviteiten

16 cruciale dagen van #HereMeToo-activisme tegen gendergerelateerd geweld

In samenwerking met het Centrum voor Mondiaal Leiderschap van Vrouwen organiseren de Verenigde Naties jaarlijks de campagne ‘16 Dagen van Activisme tegen Gendergeweld’, die de wereld oproept om zich als één oranje blok achter de miljoenen vrouwen te scharen die dagelijks misbruikt, geslagen of psychologisch gekweld worden. Dit jaar focust de actie op slachtoffers en overlevers van verkrachting.

 campagne internationale dag tegen geweld op vrouwen

De Witte Lintjescampagne

Vrouw & Maatschappij - CD&V politica roept op om in aanloop tot die dag een wit lintje te dragen als teken van een persoonlijke engagement om geweld tegen vrouwen te bestrijden. De witte lintjesactie 2019 staat in het teken van de zorgcentra na seksueel geweld. Vrouw & Maatschappij wil de bestaande zorgcentra – opgericht eind 2017 – meer bekendheid geven maar leggen ook enkele concrete eisen op tafel naar de beleidsmakers toe. Een zorgcentrum na seksueel geweld is een multidisciplinair centrum gericht op het verlenen van hulp aan slachtoffers van seksueel geweld. Het is een plek waar slachtoffers terecht kunnen voor zowel medische als psychologische zorg, waar een forensisch onderzoek gebeurt en waar slachtoffers ook klacht kunnen neerleggen bij een daarvoor speciaal opgeleide zedeninspecteur van de politie.

Manifestatie Mirabal

Op zondag 24/11 houdt het platform Mirabal een manifestatie in Brussel om een einde te stellen aan geweld tegen vrouwen.

Stop geweld tegen vrouwen, schrijf mee aan de blogmarathon

In Nederland organiseert Emancipator - voor mannen en emancipatie voor de derde maal een blogmarathon. Elke dag publiceren ze een nieuwe inzending op hun website. Daar kun je nu alvast ook alles vinden over de marathon én alle  blogs van vorig jaar teruglezen. Dit jaar concentreert de marathon zich rond de vraag: "wat doe jij om die cultuur te veranderen? Waar vond je inspiratie? Hoe kan je andere mannen in beweging brengen?" Meeschrijven kan ook nog steeds: stuur je blog naar opinie@emancipator.nl.  

Meer lezen:

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

#Themadagen #Actie #InternationaleDagTegenGeweldopVrouwen #25november #RoSaschrijft