hier komen promoties & acties

Roe V Wade

Terzake over vijftig jaar Roe v Wade

Nu het historische Roe v Wade arrest dat het recht op abortus sinds 1973 op federaal niveau beschermt in de VS afgelopen vrijdag werd teruggedraaid, staat de hele wereld in rep en roer. Wat betekent deze recente schrapping van Roe v Wade voor reproductieve rechten in de VS? Terzake blikt terug op de tumultueuze geschiedenis van dit omstreden Amerikaanse arrest.

Een jaar na het historische verdict wordt voor het eerst een ‘March For Life’ georganiseerd door anti-abortusactivisten. Hun ‘pro life’ slogans verdedigen het ongeboren recht, kortom het recht op leven van een foetus, wat in contrast staat met de ‘pro choice’ label van feministen en activisten die op hun beurt opkomen voor het zelfbeschikkingsrecht, en dus de vrije keuze om al dan niet te aborteren, van zwangere personen. Abortus is een controversieel onderwerp in de VS, waar de katholieke kerk een grote invloed heeft, en wordt met de jaren een steeds populairder onderwerp bij conservatieven. Onder het presidentschap van de anti-choice republikein Donald Trump haalt het anti-abortus kamp een grote slag binnen: Trump kan maar liefst drie opperrechters benoemen aan het Amerikaanse Hooggerechtshof, en weet daarmee een duidelijke conservatieve meerderheid te bekomen in het hoogste juridische orgaan in de VS. De gevolgen laten zich vandaag voelen: het federaal grondwettelijke recht op abortus is niet meer.

In de pers:

Meer weten?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Bron hoofdafbeelding: Gayatri Malhotra via Unsplash

#Video #Abortus #VerenigdeStaten #VS #Amerika #RoevWade #Zelfbeschikking #Vrijheid #Vrouwenrechten #ReproductieveRechten #MyBodyMyChoice #RoSakijkt