hier komen promoties & acties

Abigail Thorn Philosophy Tube

Philosophy Tube over sociale constructies: wat is een vrouw?

In de categorie RoSa kijkt zetten we interessante TEDxTalks, educatieve video’s of documentaires in de kijker rond thema’s op het snijvlak van gender en feminisme. In het licht van de Uitgelezen Winter 2023 over trans rechten in feminisme, geven we graag een platform aan de bekende YouTuber Abigail Thorn. Als feministisch filosoof en trans vrouw zoomt zij in op tal van sociale thema’s aan de hand van entertainende en sterk onderbouwde video’s. Wij kozen voor een video waarin Thorn toelicht wat ‘social constructs’ (zoals gender) precies zijn en waarin zij de vraag onderzoekt: wat is een vrouw?

De mosterd voor deze aflevering haalde Thorn op een online Brits platform voor moeders, waarop iemand de stelling lanceerde: “'mother' is a social construct.” Hierop kwamen talrijke reacties, waaronder deze: “carrying and birthing my child was not a fucking social construct.” Abigail Thorn besloot zowel de stelling als de reactie erop te onderzoeken vanuit metafysisch perspectief. Aan de hand van ludieke maar tastbare voorbeelden zoals vogelbekdieren en baseball maakt ze diverse filosofische theorieën behapbaar en neemt ze kijkers mee in een interessant gedachte-experiment. Thorn zet je aan het denken over sociale constructies die onze wereld structuren door alternatieve werelden voor te stellen waar andere sociale categorieën gelden dan in de onze, of waar andere sociale betekenissen worden geprojecteerd op dezelfde natuurlijke (biologische) kenmerken.

Pas op het einde van de video maken de vogelbekdieren plaats voor mensen en komen de fundamentele vragen die tot veel emotie en polarisering kunnen leiden: wat maakt een vrouw een vrouw? Gaat dat over natuurlijke kenmerken en ligt het antwoord in de biologie? Welke andere kenmerken maken een vrouw een vrouw? Wat zijn de consequenties van deze, of een andere definitie van een vrouw? En: waarom zijn deze vragen belangrijk? Je ontdekt het allemaal in deze video.

Meer weten?

#Video #Trans #Feminisme #Vrouw #Filosofie #UitgelezenWinter2023 #RoSakijkt