hier komen promoties & acties

Vragen?

Zit je met een vraag over gender of feminisme? Ben je op zoek naar een bepaald boek of tijdschrift? Heb je interesse in ons aanbod en wil je meer informatie?

Mail ons op info@rosavzw.be en we helpen je zo snel mogelijk verder.

Pedagogie en lerarenopleiding

Feministische golven

Feminisme is van alle tijden en culturen. Toch zijn er bepaalde keerpunten in de feministische geschiedenis, zoals wanneer vrouwen zich aan het einde van de negentiende eeuw transnationaal organiseerden in een heuse protestbeweging om gelijkberechtiging op te eisen. Deze keerpunten worden vaak besproken in termen van zogenaamde feministische golven. Werk een les(senpakket) uit rond de hoogtepunten in de feministische geschiedenis van België. Wat waren belangrijke momenten en verwezenlijkingen? Wie waren de sleutelfiguren in deze verwezenlijkingen? Wat zijn de strijdpunten vandaag?

Tip: Probeer creatief aan de slag te gaan en overweeg bijvoorbeeld om de feministische geschiedenis van België in een educatief filmpje te gieten. Of bedenk een spel waarbij leerlingen meer te weten komen over de historische verwezenlijkingen en actuele pijnpunten op vlak van gendergelijkheid.

Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek de online catalogus op trefwoorden: eerste feministische golf / tweede feministische golf / derde feministische golf / vierde feministische golf / leeftijdsgroepen / historisch / ...

Meisjes en wetenschap

De Vlaamse overheid zette de voorbije jaren sterk in op het stimuleren van de interesse in wetenschap en techniek bij jongeren. Hoe kunnen strategieën die dit wensen te bereiken het best worden toegepast zodat zowel meisjes als jongens gestimuleerd worden? Werk een stappenplan uit.

Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek RoSa's online cataloguss met trefwoorden: onderwijs / wetenschap / techniek / meisjes / leermiddel / wiskunde / studiekeuze / ...

Gender in de klas

Leerkrachten en opvoeders praten soms onbewust op een verschillende manier tegen jongens en meisjes. Onderzoek het taalgebruik van leerkrachten, gericht naar jongens of meisjes. Komen er genderstereotypen aan het licht? Zijn er opvallende verschillen in de manier waarop jongens en meisjes worden aangesproken en behandeld in de les? Formuleer advies over een genderbewuste lespraktijk.

Een andere invalshoek: Bevraag leerkrachten over de impact van gender in hun lespraktijk. Speelt gender een rol in hun lespraktijk? Hanteren ze een bewuste strategie? Hoe staan zij tegenover gendersocialisatieprocessen en hoe gaan zij hiermee om?

Een andere invalshoek: Stel een les(senpakket) met een genderbewuste aanpak en inhoud samen.

Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Glamourhelden en stoere prinsessen?

Genderstereotypen in de opvoeding van jongens en meisjes. Welke evoluties zien we? In hoeverre kunnen ouders of leerkrachten hier zelf de richting in bepalen? Welke vrijheid is er? Analyseer schoolboeken of kinderboeken op representatie en ga na in hoeverre ouders en leerkrachten creatief met eventuele beperkingen omgaan. Zie ook verscheidene tips bij communicatie en media voor meer informatie. 

Een andere invalshoek: werk zelf een schoolboek/kinderboek/lesmaterialen uit die bruikbaar zijn in de klas of in opvoeding.

Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Gender en studiekeuzes

Onderzoek de attitudes en vooroordelen van jongens en meisjes ten aanzien van bepaalde thema's en onderwerpen, én de invloed ervan op hun studiekeuze. Hoe kijken jongeren naar studiekeuzes? Hebben ze het gevoel dat ze voldoende informatie krijgen om de juiste keuze te maken? Voelen ze zich gedwongen in een bepaald keurslijf? En ook, welke kennis hebben leerkrachten, CLB-medewerkers en studiebegeleiders over de invloed van gender op studiekeuzes?

Een andere invalshoek: in welke mate houden communicatiemedewerkers (die websites en flyers ontwikkelen) rekening met het doorbreken van genderstereotypen bij informatie over studiekeuzes?

Meer informatie vind je bij de onderzoekssuggesties met betrekkingt tot wetenschap en techniek.

Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Gender integreren in bestaande lessenpakketten

Werk een les(senpakket) uit voor een specifiek doelgroep, bijvoorbeeld de eerste graad secundair onderwijs ASO waarbij je gender integreert in het bestaande lesprogramma dat nu gebruikt wordt in Vlaamse scholen. Hoe kan je gender integreren in lessen maatschappelijke vorming, wiskunde, literatuur, WO, geschiedenis?

Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Stategieën om genderbalans in studierichtingen te bevorderen

Werken de huidige strategieën om meer jongens in zogenaamde “meisjesrichtingen” of meer meisjes in zogenaamde “jongensrichtingen” te krijgen? Analyseer en/of stel een nieuw plan op dat wel kan werken. Kijk hierbij eventueel ook naar goede praktijken uit andere landen die in Vlaanderen zouden kunnen worden geïmplementeerd.


Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek RoSa's online catalogus op trefwoorden: pedagogie / onderwijs / leermiddelen / stereotypering / socialisatie / ...

Historische onderwaardering van vrouwen

Vrouwen zijn in zowat alle opzichten doorheen de geschiedenis onderbelicht en dus ondergewaardeerd. Ga op zoek naar toegankelijke manieren voor secundaire scholen om de verhalen van deze vergeten vrouwen te integreren in de geschiedenislessen op school en werk hierrond een toolkit of les(senpakket) uit.


Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

Doorzoek de online catalogus op trefwoorden: pioniers / geschiedenis / 19de eeuw / 20ste eeuw / biografie / autobiografie / leermiddel / … Maak zeker ook gebruik van ons uitgebreid archief met tijdschriften, krantenknipsels,...