hier komen promoties & acties

Gender in muziek

De muziekindustrie heeft de reputatie een waar mannenbastion te zijn. De ongelijke genderbalans in de machthebbende functies van de muziekindustrie heeft onder meer een weerslag op de line-up van festivals, de manier waarop mannelijke en vrouwelijke artiesten gepresenteerd worden in videoclips, fotoshoots of muziekwedstrijden. Seksisme en een ons-kent-ons-cultuur kenmerken de arbeidscultuur en hebben veelal een negatief effect op de carrièremogelijkheden van vrouwen. Gelukkig is er ook steeds meer aandacht voor vrouwelijk talent in de muzieksector.

Representatie in de muzieksector

Hoewel er de laatste jaren steeds meer aandacht is voor een genderevenwicht in de muziekindustrie, programmeren festivals nog steeds vooral mannelijke artiesten. De organisatie SheSaidSo legt zich toe op het bevorderen van gendergelijkheid in de muziekindustrie en onderzocht de genderbalans van de line-up van 35 Belgische festivals. Het gemiddelde aandeel vrouwelijke acts steeg van 9,9% in 2018 naar 13,4% in 2019. Het aandeel gemengde acts, met minstens één vrouwelijke lid, steeg van 17% in 2018 naar 23,5% in 2019. Terwijl Sfinks festival twee jaar op rij koploper is met een vrouwelijke vertegenwoordiging van 31,82% in 2019, zijn er ook festivals zoals TW Classic en Summerfestival die geen enkele vrouwelijke artiest boekten.

Genderbalans Muziekfestivals

Bron: #SheSaidSo Belgium via VRT NWS

De internationale vereniging Keychange ondersteunt wereldwijd opkomend talent en zet sterk in op het bevorderen van gendergelijkheid in de muziekindustrie. In 2017 lanceerde Keychange een pact dat muziekorganisaties wereldwijd  aanspoort om tegen 2022 gendergelijkheid bereikt te hebben. Honderden organisaties ondertekenden, waaronder twee Belgische festivals: Festival 20/21 en Sfinks Mixed. Iceland Airwaves werd in 2018 het eerste grote muziekfestival dat gendergelijkheid verzekerde in de programmering.

Op sommige muzieklijsten en festivalaffiches komen meer vrouwen dan mannen voor. Wanneer het om muziekgenres gaat, blijven bepaalde genderstereotypen actief. Zo worden genres als rock, jazz, rap, dance, reggae en metal vaak met mannelijke makers geassocieerd, terwijl popmuziek de laatste jaren een sterke stijging van populaire vrouwelijke artiesten kent. Ook in de hiphopwereld neemt het aantal vrouwelijke artiesten toe. De genderbalans per genre heeft uiteraard ook een effect op de programmatie van festivals. Zo zal een metalfestival mogelijkerwijs meer moeite hebben om een gendergebalanceerde line-up neer te zetten dan een klassiek muziekfestival of een festival als Iceland Airwaves, dat een grote verscheidenheid aan genres programmeert.

uit: “Inclusion in the Recording Studio?” Annenberg Inclusion Initiative (2020)

Werken in de muzieksector

Ondervertegenwoordiging

Van de Vlaamse muzikanten is 78% man en ook achter de schermen bestaan de muzieksector voor 67% uit mannen, zo blijkt uit tellingen van Gaëlle Vanhaverbeke voor Rekto:Verso. In de internationale muzieksector, zien we dat mannelijke topmuzikanten soms hun hele leven blijven optreden en daarbij volle zalen trekken. Denk maar aan Paul McCartney, The Rolling Stones, Bob Dylan, Paul Simon… Vrouwelijke muzikanten daarentegen worden steeds zeldzamer in de hogere leeftijdscategorieën.  In Vlaanderen is 10% van de actieve muzikanten van 55+ vrouw. Vanaf 65 jaar blijft er nauwelijks een vrouw actief. Dit heeft mogelijkerwijs te maken met het gegenderde associaties van jonge vrouwen met schoonheid enerzijds, en met oudere mannen en succes anderzijds. Diezelfde bias valt ook in de filmindustrie op.

Ook in het muziekmanagement blijven mannen oververtegenwoordigd. Francisca Mullens stelt in haar scriptie Vrouwen in het Muziekmanagement (2015) dat de opleiding Muziekmanagement aan het Limburgse PXL 40% meisjes telt, terwijl er  in de Vlaamse muziekscène slechts 20% vrouwelijke managers actief zijn. Uit ander onderzoek blijkt geen enkele vrouwelijke tourmanager, concert- en festivalorganisator of live studiotechnicus werkzaam te zijn in Vlaanderen, en nauwelijks componisten en vrouwelijke licht- en geluidstechnici. In de PR- en communicatie zijn er wel vrouwen werkzaam.

Onderwaardering

In muzieklijsten van beste nummers blijven vrouwelijke artiesten steevast ondervertegenwoordigd. Een studie toont daarnaast aan dat slechts 2% van de 600 populairste liedjes tussen 2012 en 2017 zijn geproduceerd door een vrouw. Reden voor RoSa vzw om de sensibiliseringscampagne De Tietloze te organiseren, een ludieke actie om aandacht te vestigen op het gebrek aan vrouwen in de bekende eindejaarslijst De Tijdloze van Studio Brussel en zo meer luisteraars aan te zetten om vrouwen in De Tijdloze te stemmen. Daarnaast lanceert SheSaid.So, een netwerk van vrouwen in de muziekindustrie, een jaarlijkse Alternative Power 100 Music List, als reactie op Billboards Power 100 List, die vooral mannelijke artiesten kent.  

Seksisme en vrouwonvriendelijke werkcultuur

In een artikel op Rekto:Verso wordt het gebrek aan vrouwelijke leidinggevenden deels verklaart door een “mannencultuur”, die gekenmerkt wordt door een ons-kent-ons-cultuur:

“Leidinggevende mannen kiezen vooral medewerkers die op hen lijken, ‘van je af kunnen bijten’ wordt hoog gewaardeerd, contacten ontstaan aan de toog, onregelmatige uren zijn de evidentie zelve en de jobs met de meest status worden bezet door mannen.”

“Het is een cultuur waarin vooral oudere mannen vrouwen minder serieus nemen”, getuigt één vrouwelijke manager. “Ik kom binnen in het kantoor van de promotor en ik zeg: ‘ik kom de gage halen’, en die beginnen gewoon te lachen, omdat niemand geloofde dat ik de manager was. Een jonge vrouw op sportschoenen, dat kon niet.”

De muziekindustrie heeft nog geen groot #MeToo-moment gehad zoals de filmsector dat wel gekend heeft. Wel zijn er campagnes om de muziek van muzikanten als R. Kelly en Michael Jackson, die beschuldigd worden van grootschalig seksueel misbruik, niet meer op de radio te laten horen. Dat blijkt niet evident: radiostations blijven deze muziek programmeren. Ook getuigen artiesten als Kesha en Taylor Swift over hoe zij – vaak op zeer jonge leeftijd – onder druk werden gezet door mannelijke leidinggevenden uit de sector om de rechten op hun muziek af te staan of andere nadelige contracten te tekenen. De recente ontwikkelingen rond Britney Spears of de aanklacht tegen Marilyn Manson kunnen misschien voor een kentering zorgen.

In het recente rapport, ‘Be the change: Women Making Music 2021’, worden de wereldwijde ervaringen en standpunten van meer dan vierhonderd vrouwelijke muziekmakers, waaronder zowel artiesten als songwriters, producers en DJs, gebundeld. Deze vrouwen geven aan dat ze zich nog steeds gediscrimineerd en ondervertegenwoordigd voelen en geconfronteerd worden met (onbewuste) vooroordelen. Vier op vijf van de ondervraagden menen dat het voor vrouwelijke artiesten moeilijker is om erkenning te krijgen. Bijna twee derde van de respondenten noemen seksuele intimidatie en objectivering als grootste uitdagingen voor de muzieksector.

In de pers:

Meer lezen?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

#Muziek #Componisten #Cultuur #Muzieksector #HipHop #Muziekindustrie