hier komen promoties & acties

Lente/Zomer 2022: Wit feminisme

Onze Uitgelezen, de nieuwsbrief van de RoSa-bib, zet steeds een brede waaier aan boeken in onze collectie in de kijker rond een specifiek thema. Voor deze editie van Lente/Zomer 2022 zoomen we in op het thema wit feminisme.

Gepubliceerd op 05/05/2022

Wit Feminisme Banner

Feminisme is een rijke, pluralistische beweging met  een bewogen geschiedenis die nog niet aan haar laatste hoofdstuk toe is. Het is een verzameling van verschillende maatschappelijke en politieke stromingen die ongelijke genderverhoudingen kritisch analyseren en gendergelijkheid nastreven. Er is dus sprake van verschillende feministische stromingen. Wit feminisme focust enkel op de ervaringen van witte vrouwen. Het heeft geen oog voor racisme en vaak ook andere vormen van discriminatie. Daarnaast negeert het wit privilege en worden ervaringen van racisme geminimaliseerd of zelfs volledig ontkend. Binnen het wit feminisme zijn de ervaringen van de westerse middenklassevrouw de norm. Hierdoor wordt er van uitgegaan dat iedereen misogynie meemaakt zoals een witte hetero vrouw. Wit feminisme houdt geen rekening met wie niet wit, cisgender of hetero is. Belangrijk om op te merken is dat het niet is omdat je wit en feminist bent, dat je automatisch een ‘wit feminist’ bent.

Wit feminisme was vooral toonaangevend tijdens de eerste en tweede feministische golf. Het concept van de feministische golven zelf is overigens uitgesproken westers en wordt vaak bekritiseerd als een wit feministisch concept. Ook vandaag is het mainstream feminisme nog steeds wit. Wel komt hier vanuit verschillende andere feministische stromingen - zoals het postkoloniaal en antiracistisch feminisme - steeds meer kritiek op. Deze feministische stromingen ontstonden als reactie op het dominante wit feminisme. Ze willen af van het discriminerende eurocentrische, witte perspectief op feminisme. Wit feminisme kaapt immers de feministische beweging van vrouwen van kleur: het claimt een monopolie op de geschiedenis en ideeën van het feminisme. Doordat wit feminisme als de universele norm en mainstream wordt gezien, worden feministen van kleur en hun perspectieven naar de marge geduwd. Mede dankzij postkoloniaal en antiracistisch feminisme gaat er steeds meer aandacht naar het belichten en bestrijden van meervoudige ongelijkheid, ook wel kruispuntdenken of intersectionaliteit genoemd. Dit kruispuntdenken is net wat grotendeels ontbreekt binnen wit feminisme.

Veel ‘populaire’ feministische concepten zoals girl boss, het breken van het glazen plafond en - zoals eerder aangehaald - de feministische golven komen voort uit wit feminisme. Deze Uitgelezen reikt daarom bronnen aan voor een ruimere visie. Wil je meer weten over wat wit feminisme is, wat daar de gevaren van zijn en hoe het anders kan? Dan is deze Uitgelezen alvast een goede start. 

In deze Uitgelezen

Voor iedere Uitgelezen schrijven we een vijftiental korte en twee langere besprekingen van boeken rond een bepaald thema, voor deze editie: wit feminisme. In de categorie RoSa leest vind je onze uitgebreide besprekingen van twee boeken die we als echte must reads beschouwen: Against White Feminism (2021) van Rafia Zakaria en Hood Feminism: Notes from the Women That a Movement Forgot (2020) van Mikki Kendall. In de categorie Retro RoSa lichten we twee oudere boeken uit onze collectie uit. Al deze boeken zijn te vinden in de RoSa-bibliotheek.

In iedere Uitgelezen zetten we ook een bezoeker in de kijker. Deze keer zijn dat de studenten Amore Boonstra en Shauny Jonckers, die onderzoek doen in het RoSa-archief voor hun thesis rond framing in communicatie over feminisme. Nieuwsgierig naar hun onderzoek? Lees dan zeker verder. 

Lees zeker ook het interview met Nozizwe Dube (Karibu), Sigrid Vertommen (UGent) en Mirjam Henkens (BOEH!). Deze drie jonge en geëngageerde feministen gaan in gesprek over de vele vormen van wit feminisme - in de feministische beweging, in organisatie en in de politiek - en denken samen na over hoe het anders en beter kan. 

Ten slotte hebben we ook een aantal nieuwe actualiteitsthema's rond het thema wit feminisme. In onze RoSa luistert bespreken we de podcast Dear White Women. In de categorie RoSa kijkt brengen we twee korte video's onder de aandacht waarin onze directeur Bieke Purnelle uiteenzet wat wit feminisme precies en waarin Rafia Zakaria, de auteur van het boek Against White Feminism (2021) dat we uitgebreid bespreken, uitlegt wat het probleem met wit feminisme precies is. 

Helemaal onderaan deze Uitgelezen vind je zoals altijd de aanwinstenlijst met alle nieuwe boeken en digitale documenten die de afgelopen maanden aan onze catalogus zijn toegevoegd. 

Alvast veel lees-, luister-, en kijkplezier!

Interview

We zijn verheugd om voor deze Uitgelezen een interview te presenteren met Nozizwe Dube (Karibu), Sigrid Vertommen (UGent) en Mirjam Henkens (BOEH!). Deze drie geëngageerde feministen delen hun kennis en ervaring met wit feminisme enerzijds, en intersectionaliteit anderzijds. Ze reflecteren op hoe wit feminisme zich vandaag uit in organisaties en politiek, en hoe het anders en beter kan. 

RoSa leest

Een groot deel van de kennis bij RoSa is opgebouwd op basis van onze zorgvuldig gecreëerde, unieke bibcollectie vol non-fictie literatuur over gender en feminisme. Ook over het onderwerp wit feminisme hebben we heel wat interessante boeken in huis. Deze zetten we graag in de kijker in deze editie van Uitgelezen. Hieronder vind je uitgebreide besprekingen van twee must readsAgainst White Feminism (2021) van Rafia Zakaria en Hood Feminism: Notes from the Women That a Movement Forgot (2020) van Mikki Kendall.

Against White Feminism (2021) - Rafia Zakaria

In Against White Feminism (2021) onthult de Pakistaans-Amerikaanse advocaat en columnist Rafia Zakaria de talrijke en complexe manieren waarop witheid het politieke en revolutionaire potentieel van de feministische beweging in de weg staat. Van het witwassen van feministische geschiedenis, theorie en praktijk tot het minimaliseren, marginaliseren of zelfs ronduit ontkennen van ervaringen van discriminatie en onrecht die vrouwen met wit privilege zelf niet meemaken: met ‘witheid’ doelt Zakaria niet zozeer op een huidskleur, dan wel op een ideologische zienswijze die de relevantie van wit privilege in de emancipatie van witte vrouwen evenals de impact van racisme op de voortdurende achterstelling van zwarte vrouwen en vrouwen van kleur, ook binnen de feministische beweging, ontkent. Het gaat dus om een verzameling van vooronderstellingen, gedragingen, overtuigingen en beeldvorming die bijdragen aan het centraliseren, zelfs universaliseren van de ervaringen, belangen en noden van witte vrouwen - ten koste van zwarte vrouwen en vrouwen van kleur.

Hood Feminism: Notes from the Women That a Movement Forgot (2020) van Mikki Kendall

In Hood Feminism (2020) gaat de Amerikaanse Mikki Kendall in op verschillende thema’s die in wit feminisme onvoldoende aandacht krijgen, of vanuit een te eng en voornamelijk wit perspectief belicht worden. Aan de hand van voorbeelden uit haar directe omgeving bespreekt ze thema’s zoals armoede, onderwijs, huisvesting en reproductieve rechten Kendall weet de vinger te leggen op een aantal specifieke problematieken die zwarte vrouwen en vrouwen van kleur ervaren, en vaak over het hoofd gezien worden door wit feminisme. Voorbeelden hiervan zijn de vroege seksualisering van meisjeslichamen van kleur, eetstoornissen bij vrouwen van kleur en hoge sterftecijfers bij zwangerschap. Het hele boek is een vurige aanklacht tegen een mainstream wit feminisme dat enkel strijdt voor de eigen belangen: de scherpe pen van Kendall schudt de lezer wakker, legt de pijnpunten bloot en geeft aan hoe het beter kan - en vooral moet.

Korte besprekingen

Elke editie van Uitgelezen zet een vijftiental boeken uit onze collectie in de kijker omtrent een bepaald thema. Hieronder vind je een aantal korte besprekingen van boeken over wit feminisme!

Kendra Marston

Postfeminist Whiteness: Problematising Melancholic Burden in Contemporary Hollywood
Edinburgh University Press, 2020. 221 p.
RoSa-ex.nr.: GIV2 a/846

In zes casestudies bespreekt Kendra Marston de terugkerende figuur van de melancholische witte vrouw op het grote scherm. Haar weemoedige toestand fungeert als een hulpmiddel om doorheen de realiteit van het late kapitalisme en een geloofscrisis van de “American Dream” te navigeren, maar is tegelijkertijd gegrond in een politiek van witheid en neoliberalisme, aldus Marston. Dit bevoordeelt bepaalde vrouwelijke acteurs en regisseurs en houdt de witte standaard van de mainstream filmindustrie in de VS in stand. Films die Marston bespreekt zijn onder andere Gone Girl, Black Swan en Eat Pray Love.


Terese Jonsson

Innocent Subjects: Feminism and Whiteness
Pluto Press, 2021. 225 p.
RoSa-ex.nr.: FII a/1301

In deze scherpe analyse van de racistische structuren van het mainstream feminisme toont Terese Jonsson aan hoe wit privilege de solidariteit binnen de vrouwenbeweging ondermijnt. Ondanks een rijke geschiedenis van zwarte en postkoloniale kritiek, wordt feminisme op grote schaal gedefinieerd en getheoretiseerd door een witte lens. Hierdoor belanden ras en intersectionaliteit op de achtergrond, wat de onschuld van witte vrouwen inzake racisme en hun centrale plaats in het discours legitimeert. Dit toegankelijke boek verzet zich hiertegen en schetst de contouren van een feministische toekomstvisie waarin intersectionaliteit, solidariteit en rechtvaardigheid de cours bepalen.


Janell Hobson

When God Lost Her Tongue. Historical Counsiousness and the Black Feminist Imagination
Routledge, 2022. 202 p.
RoSa-ex.nr.: FII m/844

In When God Lost Her Tongue verkent Amerikaans professor vrouwen-, gender- en seksualiteitsstudies Janell Hobson het historisch bewustzijn door middel van wat ze omschrijft als 'de zwarte feministische verbeelding'. Door een intersectionele bril wordt er kritisch gekeken naar hoe zwarte vrouwen in de geschiedenis zijn 'verteld'. Daarnaast schuift Hobson aandachtspunten naar voor hoe we dit neerschrijven in de toekomst anders - en beter - kunnen doen. De perspectieven van zwarte vrouwen in de Afrikaanse diaspora worden centraal geplaatst. Tot slot wordt ook aandacht besteed aan hoe de trans-Atlantische geschiedenis van zwarte vrouwen anno 2022 wordt herbedacht en gepolitiseerd.


Louise Michele Newman

White Women's Rights: The Radical Origins of Feminism in the United States
Oxford University Press, 1999. 271 p.
RoSa-ex.nr.: digitaal beschikbaar

In deze studie van eind twintigste eeuw herinterpreteert Amerikaans professor geschiedenis aan de Universiteit van Florida Louise Michele Newman een cruciale periode (1870-1920) in de geschiedenis van vrouwenrechten in de Verenigde Staten, met focus op een centrale contradictie in het hart van de vroege feministische theorie. Newman onderzoekt hoe progressieve blanke vrouwen, die een expliciete raciale ideologie gebruikten om hun zaak te promoten, rond de eeuwwisseling de intellectuele basis legden voor de feministische sociale bewegingen die volgden. Hierbij tracht de auteur de link te leggen met hedendaagse debatten binnen feministische kringen.


Alison Phipps

Me, Not You: The Trouble With Mainstream Feminism
Manchester: Manchester University Press, 2021. 240 p.
RoSa-ex.nr.: FII a/1340

Alison Phipps is een Britse academica, auteur en activist wiens onderzoek voornamelijk focust op feministisch activisme tegen seksueel geweld. Of preciezer: wie er in die beweging centraal wordt gesteld en wie er net wordt buitengesloten. Zo ging de Me Too beweging van de zwarte activist Tarana Burke pas viraal wanneer de witte actrice Alyssa Milano de hashtag overnam. “Me Too” betekent in het mainstream feminisme dan ook vaak niet meer dan “Me, Not You”, zo stelt Phipps. Phipps, die zelf wit is, pleit voor een een zelfkritische, radicale wending om dit wit feminisme om te vormen tot revolutionaire politiek.


Ijeoma Oluo

Mediocre: The Dangerous Legacy of White Male Power
London: Basic Books, 2020. 318 p.
RoSa-ex.nr.: FI m/301

De verkiezing van Donald Trump fulmineerde in witte, mannelijke razernij en wakkerde vijandigheid aan ten opzichte van vrouwen, migranten en mensen van kleur. Door middel van onderzoek, interviews, kritische analyse en persoonlijke reflecties onderzoekt Ijeoma Oluo, bekend van de bestseller So You Want To Talk About Race (2018), de geschiedenis van macht in de VS. Ze toont aan hoe witte mannen sinds jaar en dag leiderschapsposities in een wurggreep wisten te houden en wat de nefaste gevolgen daarvan waren voor al wie geen witte man is.


Naïma Hamrouni & Chantal Maillé (Eds.)

Le sujet du féminisme est-il blanc? Femmes racisées et recherche féministe
Les éditions du remue-ménage, 2019. 276 p.
RoSa-ex.nr: FII a/1332

Dit Franstalige boek stelt een pertinente vraag centraal: “Over welke vrouwen hebben we het, als we praten over feminisme?”. Het verwerpt een uniform feminisme dat witheid centraliseert, en stelt een pluraliteit van feminisme centraal. Het boek verscheen naar aanleiding van het verbod op het dragen van religieuze tekens door ambtenaren in Québec, een beleid dat voornamelijk religieuze minderheden impacteerde, en voor verdeelde feministische reacties zorgde. In het boek gaan de auteurs in op de positie van geracialiseerde vrouwen en vrouwen uit (etnisch-culturele en/of religieuze) minderheidsgroepen binnen sociale bewegingen en meer specifiek bewegingen die inzetten op gendergelijkheid. Het eerder academische werk laat vrouwelijke onderzoekers uit minderheidsgroepen aan het woord, die vertrekken vanuit postkoloniale theorieën en ingaan op onderwerpen als positionering, onrecht ten aanzien van geracialiseerde vrouwen, intersectioneel feminisme, en machtsrelaties.

Noelle Chaddock & Beth Hinderliter (Eds.)

Antagonizing White Feminism
Lanham, Md: Rowman & Littefield, 2021. 184 p.
RoSa-ex.nr.: FII a/1342

Wie is een vrouw? En is een geschiedenis van onderdrukking een argument om anderen uit te sluiten? Noelle Chaddock en Beth Hinderliter, allebei werkzaam aan Amerikaanse universiteiten, analyseren het discours van projecten en ruimtes die zichzelf intersectioneel noemen en zich focussen op vrouwen en vrouw-zijn. Met een kritische blik tonen de auteurs aan dat net die projecten hoogdrempelig zijn en mensen uitsluiten. De eenzijdige, vaak witte invulling van vrouwelijkheid moet volgens hen opengebroken worden om tot een oprecht intersectioneel feminisme te kunnen komen.


Defne Ayas, Natasha Ginwala & Jill Winder (Eds.)

Stronger Than Bone: On Feminism(s)
Berlin: Archive Books, 2020. 307 p.
RoSa-ex.nr.: FII a/1305

Met een titel die verwijst naar een gedicht van Sappho is de toon van deze bundeling van onder andere essays, poëzie en historische teksten meteen gezet. In elk werk staat de kracht van feminisme in al haar vormen centraal. Seksuele vrijheid en geweld, gegenderde dimensies van digitale identiteiten, intergenerationeel trauma door geweld en raciaal onrecht, …: deze en nog meer onderwerpen komen aan bod!


Kyla Schuller

The Trouble With White Women. A Counterhistory of Feminism
Bold Type Books, 2021. 287 p.
RoSa-ex.nr.: FII m/845

Dit boek werpt licht op de geschiedenis van zwarte, inheemse, Latina, arme, queer en transvrouwen die zich verenigden om systematisch onrecht te ontmantelen en zich verzetten tegen witte feministen. De focus ligt op feministische helden zoals Frances Harper en Harriet Jacobs die een antiracistisch feminisme voor iedereen hebben gecreëerd. Schuller toont aan dat (witte) feministen vaak werken binnen de structuren van racisme, kapitalisme, homofobie en transfobie.


Aileen Moreton-Robinson

Talkin' Up to the White Woman: Indigenous Women and Feminism
Minnesota: University of Minnesota Press, 2021. 288 p.
RoSa-ex.nr.: FII a/1341

Twintig jaar nadat het voor het eerst uitkwam, werd in 2021 Talkin’ Up to the White Woman opnieuw gepubliceerd. Professor Aileen Moreton-Robinson neemt de lezer mee door de geschiedenis van feminisme in Australië, en maakt een analyse van de witte identiteit in de feministische strijd daar. Ze klaagt aan dat, wanneer witte Australische feministen over ras spreken, witheid niet als een raciale identiteit wordt gezien. Moreton-Robinson maakt duidelijk dat witheid een ideologie is, en dat het in de praktijk tot privileges en dominantie leidt in de machtsrelaties tussen witte feministen en Indigenous vrouwen.


Audre Lorde

Sister Outsider: essays en toespraken
Uitgeverij Pluim, 2020. 205 p.
RoSa-ex.nr.: M/554

Sister Outsider verscheen in 1984, maar ook bijna dertig jaar later is het boek hyperrelevant in het hedendaags feminisme. Lorde heeft oog voor verschillende barrières die vrouwen tegenkomen, hoe ze hiermee omgaan en hoe dit de feministische beweging inspireert en stuwt. Aan de hand van verschillende essays bespreekt Audre Lorde seksisme, racisme, homofobie, klasse en andere vormen van discriminatie: niet afzonderlijk van elkaar, maar wel op een geïntegreerde en intersectionele manier. Een toegankelijk en krachtig werk.


Daisy Hernández & Bushra Rehman (Eds.)

Colonize This! Young Women of Color On Today’s Feminism
Seal press, 2020. 379 p.
RoSa-ex.nr: FI a/578

Gepresenteerd zijn de verzamelde werken van jonge vrouwen van kleur die hun visie geven op feminisme. Het boek omvat een belangrijke kritiek op en teleurstelling in wit feminisme, en voert een anti-koloniale én -seksistische strijd. De verschillende hoofdstukken gaan in op een heel divers pallet aan feministische thema’s, zoals zusterschap, trans moederschap, HIV, reproductieve rechten en abortus, seksuele intimidatie en schoonheidsidealen. Ze doen dit steeds vanuit antiracistisch perspectief en met oog voor de realiteit van vrouwen van kleur. In dit boek vind je hoofdstukken zoals “#SayHerName: The Day Utopia Came Home” (#SayHerName is de hashtag gebruikt voor politiegeweld en femicide ten aanzien van zwarte vrouwen), “Black Feminism in Everyday Life: Race, Mental Illness, Poverty, and Motherhood”, en ”It’s Not an Oxymoron: The Search for an Arab Feminism”. Een boek voor iedereen die op zoek is naar een brede waaier aan feministische topics en stemmen.


Janell Hobson (Ed.)

Are All the Women Still White? Rethinking Race, Expanding Feminisms
State University of New York Press, 2016. 334 p.
RoSa-ex.nr.: FII a/1203

Deze bundel van essays biedt wetenschappers, studenten en activisten verschillende kritische instrumenten om witheid en andere machtsstructuren te ontmaskeren. De bundel toont aan hoe gemarginaliseerde groepen centraal gezet kunnen worden in analyses. Het is een aanvulling op de publicatie All the Women Are White, All the Blacks Are Men, But Some of Us Are Brave uit 1982. Aan de hand van multiraciale feministische perspectieven wordt er gereflecteerd over verschillende transnationale kwesties zoals: sociale media, intiem partnergeweld, transgenderidentiteiten, de (post) digitale toekomsten, enz.


Vron Ware

Beyond the Pale. White Women, Racism, and History
Verso, 2015. 263 p.
RoSa-ex.nr.: FII m/826

In Beyond the Pale gaat Vron Ware in op de politieke banden tussen zwarte en witte vrouwen binnen zowel het hedendaags racisme en feminisme, als binnen historische voorbeelden zoals de anti-slavernij beweging. Ware ontleedt de verschillende betekenissen van vrouwelijkheid en vrouw-zijn. Ze confronteert de historische betekenissen van witheid als een manier om het moralisme dat anti-racistische bewegingen zo vaak doordrenkt te overwinnen.

RetroRoSa

Al veertig jaar wordt er gebouwd aan de RoSa-collectie. Met onze Retro RoSa tonen we je een bijzondere parel uit onze collectie. Voor deze Uitgelezen haalden we twee opmerkelijke boeken van onder het stof: Common Differences: Conflicts in Black and White Feminist Perspectives (1981) van Gloria I. Joseph & Jill Lewis, en Against Purity: Rethinking Identity with Indian and Western Feminisms (1999) van Erine Gedalof.

Beide boeken tonen aan dat er in de jaren tachtig, negentig ook al aandacht was voor wit feminisme en de perspectivistische tekortkomingen die hiermee gepaard gaan. In Common Differences (1981) gaan Gloria I. Joseph en Jill Lewis in op de verschillen tussen zwarte en witte vrouwen. De interviews met verschillende vrouwen tonen aan dat feminisme over veel meer moet gaan dan enkel het seksisme dat witte vrouwen meemaken. Er moet ook aandacht zijn voor racisme, klassisme, cis-heteronormativiteit, enzovoort. Het boek verduidelijkt dat zwarte vrouwen afhankelijk van de context heel andere ervaringen en noden hebben dan witte vrouwen. Noden waar geen aandacht voor is binnen wit feminisme. 

Ook in Against Purity (1999) confronteert Irene Gedalof het witte, westerse feminisme met het gebrek aan aandacht voor diversiteit en intersectionele machtsverschillen. Hiervoor leunt ze op de werken van belangrijke Indische feministen die wél oog hebben voor de verschillende factoren die de identiteit van vrouwen vormgeven, en de maatschappelijke positie die daarmee gepaard gaan.

Beide boeken zijn de moeite waard om te lezen. Je kan ze gewoon bij ons in de bibliotheek komen uitlenen!

Bezoeker in de kijker

Voor elke Uitgelezen vragen wij aan een van onze bezoekers waarom ze een bezoekje brengen aan onze bibliotheek. In deze editie van de Uitgelezen zetten we niet één, maar twee bezoekers in de kijker!

Amore Boonstra en Shauny Jonckers zijn studenten Meertalige Professionele Communicatie aan de Universiteit van Antwerpen. Voor hun masterproef rond ‘Framing in communicatie over feminisme’ doen zij onderzoek naar krantenartikels uit De Standaard, van 1989 tot nu. Hiervoor zijn ze bij RoSa dus aan het juiste adres! RoSa heeft een zeer uitgebreid archief van krantenknipsels die handelen rond vrouwen, feminisme en gender. De afgelopen weken kon je Amore en Shauny dan ook meestal terugvinden in de RoSa bibliotheek tussen mappen vol krantenknipsels. Speciaal voor de Uitgelezen lichten ze al een tipje van de sluier van hun onderzoek. Zo ontdekten ze dat er in verschillende oudere artikels vaak naar het ‘sterke en zwakke geslacht’ verwezen wordt. Vaak wordt in die artikels zelfs niet toegelicht dat het sterke geslacht naar mannen verwijst en het zwakke geslacht naar vrouwen. Ook opvallend is dat er in  artikels - vooral de oudere artikels - over abortus en contraceptie enkel aandacht is voor de ervaringen van witte vrouwen. Kruispuntdenken neemt een centrale plek in in het onderzoek van Amore en Shauny. Met hun thesis willen ze bijdragen aan het idee dat feminisme van en voor iedereen is. 

RoSa kijkt

In de categorie RoSa kijkt delen we interessante video's, TEDxTalks of documentaires rond gender en feminisme. Voor deze Uitgelezen selecteerden we twee video's rond het thema wit feminisme.

In de RoSa kijkt: Moeilijke dingen makkelijk uitgelegd: Bieke Purnelle over wit feminisme legt onze directeur op een toegankelijke manier uit wat wit feminisme precies is en hoe het zich manifesteert. En dat doet ze in een indrukwekkende anderhalve minuut!

Bieke Purnelle Over Wit Feminisme
Rafia Zakaria

In de RoSa kijkt: Rafia Zakaria - "The Problem With White Feminism" legt de Pakistaans-Amerikaanse auteur van Against White Feminism (2021) uit wat wit feminisme precies is, en welke obstakels het vormt voor een breed gedragen, intersectioneel feministische beweging die opkomt voor de belangen van alle vrouwen en meisjes. Bekijk de video en kom meer te weten over de betekenis en gevaren van wit feminisme, securofeminisme en het zogenaamde girl boss feminisme.

RoSa luistert

In de categorie RoSa luistert bespreken we interessante podcasts over gender en/of feminisme. Voor deze Uitgelezen luisterden we naar een aflevering van de Amerikaanse podcast Dear White Women.

De hosts van deze podcast zijn Sara en Misasha, twee Japans-Amerikaanse vrouwen die hun platform wijden aan "helping White women use their priviege to uproot systemic racism". Sinds april 2019 brengen Sara en Misasha iedere dinsdag een nieuwe aflevering uit waarmee ze witte mensen, en witte vrouwen in het bijzonder, willen inspireren om na te denken over intersectionaliteit en hen aan te sporen om zich actief in te zetten in de antiracistische strijd. Ze delen persoonlijke ervaringen en reflecties, vaak specifiek vauit hun positie en perspectief als biraciale vrouwen die proberen omgaan met raciale ongelijkheid in een wit suprematische samenleving. Daarnaast nodigen ze gekende en iets minder gekende sprekers uit om hun gesprekken te vervoegen en hun expertise te delen via dialoog. 

Voor deze RoSa luistert zetten we een aflevering in de kijker die de hosts zelf aanraden als een goed vertrekpunt voor nieuwe luisteraars en die focust op witheid in feminisme en de vrouwenbeweging"Why White People Should Care: The Women's Movement and Societal Systems" (aflevering #03).

Aanwinstenlijst

De aanwinstenlijst is een up-to-date overzicht van nieuwe literatuur (boeken en digitale documenten) in de RoSa-bibliotheek. Je bent meer dan welkom om deze aanwinsten in onze bibliotheek te raadplegen en uit te lenen. Digitale documenten kunnen naargelang de auteursrechten online en/of ter plaatse in de bibliotheek geconsulteerd worden.

Samenstelling: Anne April

Bron hoofdafbeelding: Avinash Kumar via Unsplash

#Uitgelezen #Nieuwsbrief #Wit #Feminisme #Diversiteit #Intersectionaliteit #Racisme #Antiracisme #RoSaschrijft #RoSaleest #RoSakijkt #RoSaluistert

Uitgelezen

Schrijf je in op RoSa's thematische nieuwsbrief Uitgelezen om op de hoogte te blijven van onze almaar groeiende collectie en ontvang driemaandelijks tal van boekbesprekingen, interviews, aanwinstenlijsten en nog veel meer rond één specifiek thema.

Lees meer