hier komen promoties & acties

Leesclub Thumbnail

02.09 | RoSa's leesclub: Feminisme voor de 99%

Ben je al langer op zoek naar een feministische leesclub? Heb je zin om samen klassiekers rond de feministische strijd te lezen en te bespreken? Wil je ook recente werken van opkomende stemmen in de feministische beweging leren kennen? Dan is RoSa's leesclub iets voor jou. Dit nieuwe leesjaar 2023-2024 starten we met een politiserend manifest dat oproept voor een feminisme voor de 99%. Welkom in de RoSa-bibliotheek op zaterdag 2 september, van 10u tot 12u!

Met haar nieuwe leesgroep wil RoSa haar bibliotheek openstellen voor een breed publiek. We brengen geïnteresseerden samen om, aan de hand van zowel feministische klassiekers als recentere werken van opkomende stemmen, in gesprek te gaan over gender en feminisme. Iedereen is welkom en voorkennis is niet vereist. We houden de gesprekken bewust laagdrempelig. De bedoeling is om van gedachten te wisselen over feministische thema’s, en om aan de hand van boeken te reflecteren op onze eigen ideeën rond deze thema’s.

Feminisme voor de 99%

Voor de eerste sessie van het nieuwe leesjaar 2023-2024 kozen we voor het politiserende manifest Feminisme voor de 99% van Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya en Nancy Fraser.

De auteurs stellen de prioriteiten en strategieën van het - zowel historisch als hedendaags - mainstream feminisme in vraag. Volgens hen heeft de beweging die zich het meest heeft (kunnen) laten gelden zich voornamelijk gefocust op strijdpunten van vrouwen uit de midden- en hogere sociale klassen. Daardoor heeft de feministische beweging ingeboet op radicale eisen, en is het inherent politieke karakter doorheen de jaren verloren gegaan. In een wereld van groeiende ongelijkheid en alarmerende klimaatcrisis roept dit collectief van socialistische feministen dan ook op tot actie. Ze pleiten voor een radicale vernieuwing en herpolitisering van feministische ideeën en praktijken: een feminisme in het belang van de 99%. De focus moet volgens hen verschuiven van strijdpunten van relatief geprivilegieerde vrouwen naar het bevechten van de systemische discriminatie en ongelijkheden waar vrouwen en genderdiverse personen in de marge mee geconfronteerd worden. Een feminisme dat in eerste instantie inzet op het verbeteren van de levensomstandigheden van de minst geprivilegieerden, is een rechtvaardig feminisme dat iedereen ten goede komt. Wanneer feminisme zich bezigt met het bevorderen van de levens van de 1%, resulteert dat namelijk maar al te vaak in nog meer onderdrukking en geweld ten opzichte van de 99%. 

Het manifest roept feministen aller landen op om radicaal van koers te veranderen en de belangen van de 99% (opnieuw) te centraliseren.

De kern van het manifest draait om de erkenning dat genderongelijkheid onlosmakelijk verbonden is met economische ongelijkheid. Het stelt dat het kapitalistische systeem profiteert van en in stand wordt gehouden door de onderdrukking van vrouwen en andere gemarginaliseerde groepen. Daarom pleit het voor de noodzaak van een intersectioneel feminisme dat rekening houdt met de gelaagde ervaringen van verschillende vrouwen op basis van klasse, ras, etniciteit, seksualiteit en andere sociale factoren. Arruzza, Bhattacharya en Fraser leveren in een hondertal pagina's een vurig pleidooi om de feministische strijd te benaderen als een bredere strijd voor sociale en klimaatrechtvaardigheid. Het roept op tot solidariteit tussen vrouwen en arbeidersbewegingen en pleit voor collectieve actie tegen het patriarchaat, kapitalisme en andere vormen van onderdrukking.

Geen voorkennis vereist

Het boek mag dan beknopt zijn, de materie is gewichtig. Zo komen er komen tal van interessante maar moeilijke concepten aan bod die niet voor de hand liggend zijn. Samen worstelen we ons door de theorieën van de auteurs en wisselen we uit over de ideeën die in het manifest aan bod komen. We denken samen na over hoe feminisme zich in onze omgeving en nationale context manifesteert, en toetsen deze aan de kritiek en de voorstellen van de auteur. De gesprekken houden we bewust laagdrempelig en iedereen is vrij om bij te dragen aan het gesprek op die manier die voor hen juist voelt. Voorkennis is dus zeker niet vereist, enkel een flinke dosis interesse en leergierigheid. Wij kijken er alvast naar uit jullie te verwelkomen in de RoSa bibliotheek en te leren van elkaar. 

Praktisch

Het boek is beschikbaar in de RoSa-bibliotheek, zowel in het Nederlands als in het Engels.

Wie: iedereen is welkom. De leesgroep gaat door in het Nederlands en is gratis, maar we vragen wel om op voorhand in te inschrijven.
Wanneer: zaterdag 2 september, van 10u tot 12u. 
Waar: de RoSa-bibliotheek in de Zennestraat 40 in hartje Brussel
Toegankelijkheid: de RoSa-bibliotheek is rolstoeltoegankelijk, maar de sanitaire voorzieningen helaas (nog) niet.

Meer weten?

Volg ons op Facebook, Instagram of LinkedIn.

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

#RoSaleest #Leesgroep #Manifest #Intersectioneel #Feminisme #99% #Socialisme #Patriarchaat #Kapitalisme #Theorie #Klimaat