hier komen promoties & acties

Welgemeend Podcast

Podcast Welgemeend over (minder) werken met Riet Ory en Jeroen Lievens van Femma

In de categorie RoSa luistert raden we interessante podcasts aan over thema’s op het snijvlak van gender en/of feminisme. Ditmaal zetten we de podcast Welgemeend van dr. Franne Mullens (VUB) in de kijker, een podcastreeks over (minder) werken en welzijn. RoSa luisterde naar een aflevering waarin Riet Ory en Jeroen Lievens van Femma Wereldvrouwen te gast waren over hun experiment met de 30-urenweek.

“Het is een beetje een speciale aflevering,” opent host Franne Mullens de aflevering. Femma Wereldvrouwen is namelijk niet alleen te gast, maar lag in zekere zin zelfs mee aan de basis van de podcastreeks. In 2019 experimenteerde de vzw met de 30-urenweek en Franne Mullens onderzocht voor haar doctoraat aan de VUB wat de impact hiervan is op het welzijn van de werknemers en het functioneren van de organisatie. In deze aflevering blikt ze samen terug op het experiment en het onderzoek met niemand minder dan Riet Ory, (toenmalig) adjunct-directeur van Femma, en Jeroen Lievens, de beleidsmedewerker die het onderzoek heeft opgevolgd en in goede banen heeft geleid.

Het experiment

Wanneer Riet Ory gevraagd wordt wat Femma dreef om te experimenteren met arbeidsduurverkorting, licht ze de missie toe van de organisatie: Femma strijdt voor meer vrije tijd voor alle vrouwen. Ze licht toe dat arbeidsduurverkorting een belangrijke hefboom kan zijn voor meer gendergelijkheid, want het geeft mannen meer kansen om (meer) zorgtaken op te nemen thuis en vrouwen meer kansen om zich ten volle te ontplooien als werknemer. Een evenwichtige combinatie van betaald en onbetaald werk, een goede balans vinden tussen werk, gezin en vrije tijd: het blijkt voor vele gezinnen een uitdaging, en voor vrouwen des te meer, zo stelde Femma vast na een bevraging bij hun doelgroep.

Als vrouwenvereniging wilde Femma dan ook werk maken van een gedegen dossier over werk, zorg en vrije tijd, met aandacht voor de oorzaken en de drempels in deze complexe puzzel, maar vooral ook met strategieën om werk te maken van meer gendergelijkheid thuis, op de arbeidsmarkt en inzake vrije tijd. Dit bracht hen al snel bij de kortere werkweek, een revolutionair idee maar tegelijk niet meer dan logisch gevolg van technologische evolutie en onze arbeidsgeschiedenis. Toen duidelijk werd dat er maar weinig opening was op politiek niveau en in de bedrijfswereld om een verkorte werkweek op de agenda te zetten, besloten ze het heft in eigen te nemen en zelf een voorbeeld te stellen in België om het idee van een 30-urige werkweek concreter te maken voor de samenleving.

In deze podcast gaan Riet Ory en Jeroen Lievens in gesprek met Franne Mullens over de weg die ze met Femma aflegden naar hun verkorte werkweek, over de drempels en uitdagingen die ze ervaarden, over de voordelen en bevindingen van de werknemers, en de conclusies die ze trokken uit hun experiment.

Meer weten?

#RoSaluistert #Podcast #Werk #Welzijn #Arbeid #Zorg #VrijeTijd #Arbeidsduurverkorting #30h #Femma