hier komen promoties & acties

Talk

Talk over intersectionaliteit (Become One Of Us)

Mensen zijn meer dan een optelsom van verschillende rollen, maatschappelijke betekenisdragers. Elk persoon is uniek, maar maakt daarnaast ook deel uit van verschillende sociale groepen op basis van diens geslacht, genderidentiteit, seksuele voorkeur, etniciteit/ras, klasse, opleiding, religie of levensbeschouwing... 

Ook maatschappelijke ongelijkheid doet zich voor langs die verschillende assen oftewel diversiteitsparameters. De ervaringen van privilege of discriminatie die mensen meemaken hangen samen met die ongelijke machtsdynamieken in de samenleving en de uitsluitingsmechanismen die ze in stand houden: racisme, seksisme, transfobie, holebifobie... Deze mechanismen en machtsverhoudingen interageren met elkaar en (kunnen) versterken elkaar.

Intersectionaliteit is een perspectief, een analytisch kader dat licht werpt op de samenloop van verschillende diversiteitsparameters en de unieke vormen van discriminatie of privilege waarin deze uitmonden.

In deze talk brengt het platform One of Us twee experten samen om het te hebben over intersectionaliteit. Georgia Venetakis (Acerta) en Anna Vleeshouwers (RoSa vzw) gaan samen in gesprek over vragen zoals: wat betekent intersectionaliteit nu juist? Wat is het verschil met diversiteit? Wat is het belang van representatie op de arbeidsmarkt? Wat zijn mogelijke valkuilen van dit perspectief? Hoe kan intersectionaliteit ingezet worden als een hefboom voor collectieve emancipatie? Host Christine Schauw (Blenders) leidt het gesprek in goede banen. 

Dit gesprek vond plaats op dinsdag 9 november en werd georganiseerd door het platform One Of Us.

#Talk #Intersectionaliteit #Representatie #Inclusie #Emancipatie #GelijkeKansen #RoSakijkt