hier komen promoties & acties

Coretta Scott King

Coretta Scott King is een Amerikaanse burgerrechtenactiviste

Coretta Scott King bekritiseert openlijk het seksisme binnen de burgerrechtenbeweging en brengt via de vrouwenbeweging haar vredesboodschap naar buiten.

Vrouwen mogen hun zegje niet doen. Mannen vormen de leiders van de beweging, maar ... vrouwen vormen de ruggengraat in de strijd voor de gelijkheid van zwarten en blanken. ​Coretta Scott King

Vrouwen vormen de ruggengraat van de beweging

Coretta Scott trouwt in 1953 met de burgerrechtenactivist Martin Luther King. Coretta maakt Martin Luther King's geweldloos verzet tegen de rassenscheiding vanop de eerste rij mee. Martin wordt meermaals gearresteerd, de voorgevel van hun huis wordt vernietigd door een bomexplosie en hij en andere zwarte leiders van de burgerrechtenbeweging worden op beschuldiging van samenzwering veroordeeld.

Ondanks Coretta's pogingen om haar rol te vergroten in de zwarte burgerrechtenbeweging, wordt Coretta er keer op keer aan herinnerd dat de mannen het voor het zeggen hebben. Martin wil niet dat zijn vrouw zich bemoeit met zijn strijd tegen rassendiscriminatie en wil dat Coretta in de eerste plaats een liefhebbende moeder aan de haard is. Dat de vrouwen van de leiders geen stem hebben in de burgerrechtenbeweging wordt duidelijk tijdens de demonstratie voor rassengelijkheid in Washington in 1963. De vrouwen mogen de demonstranten niet toespreken.

In januari 1966 bekritiseert Coretta openlijk het seksisme binnen de burgerrechtenbeweging in New Lady magazine: "Vrouwen mogen hun zegje niet doen. Mannen vormen de leiders van de beweging, maar...vrouwen vormen de ruggengraat in de strijd voor de gelijkheid van zwarten en blanken."

Binnen de vrouwenbeweging krijgt ze wel de kans om haar zegje te doen. Als lid van de Women's International League for Peace and Freedom reist Coretta de hele wereld rond om geweldloos verzet te prediken, leidt ze vredesmissies en spreekt ze op grote vredesbetogingen. Een aantal maanden voor de dood van Martin Luther in 1968 neemt zij deel aan de Women Strike for Peace in D.C. Washington om te demonstreren tegen de betrokkenheid van de Verenigde Staten in de Vietnamoorlog. De conferentie die later op de dag plaatsvindt wordt voorgezeten door Coretta.

Na de tragische dood van haar echtgenoot blijft ze opkomen voor vrede en roept ze in december 1968 alle vrouwen op om "samen een stevig front te vormen tegen armoede, racisme en oorlog."

You gotta fight for gay rights

Coretta Scott King strijdt ook als een van de weinigen binnen de Afro-Amerikaanse beweging voor holebi-rechten. In augustus 1983 eist ze dat discriminatie op grond van seksuele geaardheid bij wet verboden wordt. Ze steekt ook veel tijd en energie in holebi- en aidscampagnes om het bewustzijn over de intolerantie tegen holebi's en hiv bij de zwarte gemeenschap te vergroten.

In 1997 wordt ze gehuldigd door The National Gay and Lesbian Task Force voor haar jarenlange inzet. In haar toespraak bedankt ze haar overleden echtgenoot: "Ik zet het werk van Martin Luther King voort. Hij begreep dat alle vormen van discriminatie onaanvaardbaar waren in een democratische samenleving. [..] Ik wil alle personen, ongeacht hun seksuele geaardheid, beschermen. Het is juist, rechtvaardig en goed voor Amerika."

Tot kort voor haar dood blijft ze zich inzetten voor holebi-rechten. In maart 2004 trekt ze alles uit de kast om te voorkomen dat een wetsvoorstel rond het verbieden van het homohuwelijk zou goedgekeurd worden door het Amerikaanse congres.

Meermaals in de bloemetjes gezet

Coretta Scott King sterft in januari 2006, twee weken na Martin Luther King Jr. Day. Zij is de eerste Afro-Amerikaanse vrouw die een staatsbegrafenis krijgt. en de eerste vrouw en Afro-Amerikaanse die wordt begraven in de rotonde van de George Capitol. In 2006 wordt haar stoffelijk overschot verhuisd naar The King Center waar Martin Luther King ligt begraven.

Coretta is meermaals in de bloemetjes gezet voor en na haar overlijden:

  • Sinds 1970 reikt de American Library Association de Coretta Scott King medaille uit aan Afro-Amerikaanse schrijvers en illustratoren van kinderboeken.
  • In 1978 ontvangt Coretta de eerste Lucretia Mott Award voor haar strijd voor (betere) vrouwenrechten. De prijs is genoemd naar een negentiende-eeuwse vrouwenrechtenactiviste.
  • In 1997 ontvangt zij de Academy of Achievement's Golden Plate Award voor haar inzet voor de mensenrechten.
  • In 2004 krijgt zij de prestigieuze Gandhi Peace Prize voor haar geweldloze strijd tegen discriminatie en racisme.
  • In 2007 wordt de Coretta Scott King Young Women's Leadership Academy geopend in Atlanta, Georgia.
  • De 40ste editie van de Super Bowl in 2006 wordt opgedragen aan Coretta en RoSa Parks.
  • In 2009 wordt zij opgenomen in Alabama Women's Hall of Fame.

Aanraders in de RoSa-bibliotheek