hier komen promoties & acties

Emma Vorlat

Eerste vrouwelijke vicerector aan de KU Leuven

Emma Vorlat is de eerste vrouwelijke vicerector aan de KU Leuven. Ze richt mee de denkgroep Vrouw en Universiteit op en ze leidt de interfacultaire raad Vrouw-Man-Universiteit.

Rolmodel aan de universiteit

In 1963 doctoreert Emma Vorlat in de Engelse taalkunde aan de KU Leuven. De germaniste is de eerste vrouw die aan de Leuvense universiteit in de bestuursploeg van de rector wordt opgenomen. In 1985 stelt de toenmalige rector Roger Dillemans Vorlat aan als groepsvoorzitster van de humane wetenschappen. Later wordt ze ook voorzitter van de Onderwijsraad.

Voorvechtster van gelijke kansen voor vrouwen en mannen 

In 1988 richt ze mee de denkgroep Vrouw en Universiteit op en later leidt ze de interfacultaire raad Vrouw-Man-Universiteit. In al haar functies ijvert ze voor gelijke kansen voor vrouwen aan de universiteit omdat ze het aantal vrouwelijke professoren aan de universiteit wil opkrikken. Concrete maatregelen om vrouwen te ondersteunen zijn er nog niet, maar ze probeert wel steeds te pleiten voor benoemingen en bevorderingen van vrouwelijke kandidaten. Geleidelijk aan beginnen haar collega’s van hun vooroordelen af te stappen.

In een Open brief aan de vrouwen (1973) houdt ze een pleidooi voor ‘een nieuw humanisme’ waarin de man ook gevoelig mag zijn, en de vrouw het recht heeft verstandig te zijn. Tegelijkertijd is Emma Vorlat een voorvechtster van betere arbeidsomstandigheden voor de vrouw. Als getrouwde moeder van vier weet ze hoe moeilijk het is om een loopbaan en een gezin te combineren.

In november 2019 overlijdt Emma Vorlat op 88-jarige leeftijd in haar thuisstad Leuven.


Aanraders in de RoSa-bibliotheek