hier komen promoties & acties

Tony Porter

Docent, auteur, en activist die zich inzet voor de strijd tegen geweld op vrouwen en voor gezonde vormen van mannelijkheid

Tony Porter is een docent, auteur en activist die zich als zwarte Amerikaanse man inzet voor het promoten van gezonde vormen van mannelijkheid en de strijd tegen geweld op vrouwen en meisjes. Hij is de medeoprichter van de organisatie A call to men, een organisatie die bewustzijn creëert over maatschappelijke ideeën rond mannelijkheid en deze wil transformeren. Tony porter is vooral bekend van zijn Ted X talk Een oproep aan mannen (2010), zijn boek Breaking Out of the Man-Box: The Next Generation of Manhood (2016), en zijn rol als expert in de documentaires The Mask You Live In en The Empathy Gap: Masculinity and the Courage to Change. Daarnaast was hij ook te gast in de podcast Man Enough van Justin Baldoni.

Een oproep aan mannen: bewustwording van de man-box 

Tony Porter is bekend door zijn ‘oproep aan mannen’. Porter wil namelijk bewustzijn creëren bij mannen rond de collectieve socialisatie van mannen die hen beperkende ideeën rond mannelijkheid oplegt. Dit doet hij via de organisatie A call to men, een organisatie die hij samen met Ted Bunch oprichtte begin jaren 2000 en waarvan hij tevens de CEO is. Zijn gelijknamige TedxTalk in 2010 en zijn boek Breaking Out of the Man-Box: The Next Generation of Manhood (2016) bespreken de impact van wat hij en zijn collega’s de ‘man-box’ noemen: een box met maatschappelijke verwachtingen rond mannelijkheid waarin mannen proberen te passen. 

Deze man-box houdt onder meer in dat mannen verwacht worden stoer, agressief, atletisch en beschermend te zijn, emoties in te houden, macht en geld na te streven, geen hulp te vragen, aan te bieden of accepteren, niet al te zorgzaam en al helemaal niet zwak te zijn. Porter benadrukt dat deze box actief in stand gehouden wordt en ervoor zorgt dat er weinig ruimte is voor mannen om authentiek te zijn; ze worden teruggefloten zodra ze iets doen dat niet tot de box behoort. Daarnaast zegt het niet enkel iets over mannelijkheid en de verwachtingen waaraan mannen moeten voldoen, maar ook over vrouwelijkheid en hoe mannen verwacht worden weg te blijven van alles wat als ‘vrouwelijk’ wordt beschouwd. Hij stelt deze ideeën in vraag en roept op tot het uitdagen van heersende normen over ‘wat het betekent om een man te zijn’. Hoewel het idee niet nieuw is - Paul Kivel sprak eerder al van de ‘act like a man box’ - zorgde de meer toegankelijke formulering en bespreking in Porters TedxTalk en boek wel voor een popularisering van het concept. Dit inspireerde vervolgens heel wat mannen en organisaties die mannen betrekken in de strijd voor gendergelijkheid.  

In dialoog met mannen in sport

Porter engageert zich als docent en activist om in dialoog te gaan met jongens en mannen over de man-box en gezonde vormen van mannelijkheid. Dit doet hij binnen verschillende contexten, vaak ook man-gedomineerde of seksegesegregeerde contexten. Zo werkte hij in de Verenigde Staten onder meer in hoger onderwijsinstellingen, militaire opleidingen en verschillende nationale sportteams waaronder rugby, basketbal en hockey. Porter lag mee aan de wieg van en schreef het voorwoord voor het boek NFL Dads Dedicated to Daughters: Inspiring Personal Accounts on Fatherhood from the Men of the NLF. Dit boek gaat in op vader-dochter relaties, wat het betekent om vader te zijn, het belang van vaders als rolmodellen en de rol van mannen in de strijd tegen (partner)geweld.

“Historically, women have been at the forefront of addressing matters of domestic violence, but it is my belief (and the belief of a call to men) that well-meaning men - those who avoid abusive relationships - have a role in prevention. I commend the men of the NFL for taking on this responsibility and tackling the issue of violence against women.” Tony Porter in NFL Dads Dedicated to Daughters - Leslie Satchell (2010, p. )

Mannen in de strijd tegen gendergerelateerd geweld

Porter legt de link tussen maatschappelijke ideeën rond gender (man-box) en geweld op vrouwen en meisjes. Zo benoemt hij hoe de collectieve socialisatie van mannen leert vrouwen minder te waarderen en hen aanleert dat vrouwen ‘eigendom’ en (seksuele) objecten zijn. Mannen worden volgens Porter zo gesocialiseerd in een systeem van dominantie en onderdrukking van vrouwen. Deze ideeën liggen volgens Porter aan de basis van geweld ten aanzien van vrouwen. Hij roept dan ook op om deze ideeën aan te pakken en te werken aan gezonde vormen van mannelijkheid om zo vormen van geweld op vrouwen en meisjes te elimineren.

Porter is op zoek naar nieuwe bondgenoten in de strijd tegen gendergerelateerd geweld. Hij gelooft namelijk dat mannen een essentiële rol en verantwoordelijkheid hebben in het beëindigen van mannelijke dominantie in het algemeen en geweld in het bijzonder. Hij roept dan ook op tot een meer actieve rol van mannen in het bestrijden van geweld: het is volgens hem tijd dat we collectief verantwoordelijkheid dragen voor de strijd tegen gendergerelateerd geweld en dat mannen deel worden van de oplossing.