hier komen promoties & acties

Science Weekly The Guardian

Podcast Science Weekly van The Guardian

In de categorie RoSa luistert bespreken we interessante podcasts over thema’s op het snijvlak van gender en/of feminisme die ons opvallen, die we warm aanraden of die we kritisch onder de loep nemen. Ditmaal luisterden we naar Science Weekly, de podcast van The Guardian. We kozen voor een recente aflevering over racisme in moederschapszorg, een thema dat de gemoederen in het Verenigd Koninkrijk de afgelopen weken hoog deed oplopen.

Als je een zwarte vrouw bent in het Verenigd Koninkrijk loop je vier keer zoveel risico om te sterven in het kraambed dan een witte vrouw. Ben je een Aziatische vrouw? Dan is het risico twee keer zo groot. Met deze schokkende stelling opent host Madeleine Finlay van The Guardian de podcastlevering. Het is slechts één van de bevindingen van een rapport dat Britse parlementsleden afgelopen maand bekendmaakten. Wat is de oorzaak van raciale ongelijkheden in zwangerschapsbegeleiding en moederschapszorg? En wat zijn mogelijke oplossingen om deze ongelijkheden weg te werken? Finlay legt het voor aan Andrew Gregory, The Guardian’s health editor, en Shakila Thangaratinam, professor maternale, perinatale en reproductieve gezondheid aan de University of Birmingham. Hun schets van het structurele probleem in het Britse gezondheidssysteem wordt aangevuld met getuigenissen van Hanna*, een zwarte vrouw van kleur wiens ervaringen onder een pseudoniem worden voorgelezen door een acteur.

De ervaringen van Hanna* zijn niet ongewoon; ze worden jaar op jaar bevestigd door rapporten en statistieken. Dat is dan misschien ook de meest verontrustende vaststelling van het rapport: de cijfers worden er niet beter op. Integendeel, sterftecijfers in het kraambed nemen toe in de armere regio’s van het Verenigd Koninkrijk, waar vaak meer zwarte gezinnen en gezinnen van kleur wonen. Ook op het vlak van stilgeboorten is er een alarmerende stijging toe te nemen bij zwarte baby en baby’s van kleur: volgens de recentste cijfers lopen zij dubbel zoveel risico op stilgeboorten dan witte baby’s.

Professor Thangaratinam vult aan dat het probleem zich bovendien niet beperkt tot het Verenigd Koninkrijk, en studies in andere Europese landen en ook in de Verenigde Staten dezelfde raciale ongelijkheden aantonen. Hoewel vele van deze landen internationaal gezien de beste zorg aanbieden en de veiligste plek zouden zijn om te bevallen, blijkt kwalitatieve zorg en veiligheid dus niet voor iedereen in die landen gegarandeerd. Ze ging na of het opleidingsniveau en socio-economische status een doorslaggevende en verklarende factor kon betekenen in de waargenomen raciale ongelijkheden, maar zelfs gecorrigeerd volgens klasse en opleiding, zijn de zwangerschaps- en geboorte-uitkomsten van zwarte vrouwen en vrouwen van kleur opvallend slechter dan witte vrouwen. De algemene trend is duidelijk: vrouwen van kleur, en zwarte vrouwen specifiek, krijgen vaker zorg die niet voldoet aan aanvaardbare standaarden. Dit gebrek aan kwalitatieve zorg beïnvloedt niet alleen het welzijn, de gezondheid en soms zelfs de veiligheid van zwarte vrouwen en vrouwen van kleur, maar ook die van hun kinderen. Veel is te wijten aan een interpersoonlijk communicatiekloof, aldus Thangaratinam. De bezorgdheden en noden van zwarte vrouwen en vrouwen van kleur worden niet voldoende gehoord en in overweging genomen.

Het rapport toont ook aan dat zwarte vrouwen en vrouwen van kleur al langer bekend zijn met het fenomeen. Andrew Gregory merkt op dat hun reacties op de bevindingen vooral bestaan uit “lack of surprise and in fact, a tiredness at the situation they find themselves in, with these types of reports now regularly being produced, but actions still not usually following them.” Hoewel de cijfers niet nieuw zijn, richtte de Britse overheid pas vorig jaar een nationale taskforce op die de raciale ongelijkheid in moederschapszorg specifiek moesten wegwerken. Gregory merkt echter op dat het comité slechts drie keer samenkwam en er nog geen tastbare resultaten geboekt worden. Hij is dan ook sceptisch over de toekomst: 

Wil je meer weten over de problematiek of benieuwd naar de aanbevelingen die Gregory en Thangaratinam formuleren om raciale ongelijheden in moederschapszorg tegen te gaan? Luister dan nu naar de podcastlevering van Science Weekly. 

Credits

Producer: Madeleine Finlay. Geluid: Joel Cox. Executive producer: Ellie Bury.

In de pers:

Meer weten?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek: