hier komen promoties & acties

Ro Sa Vzw Toolkit Gender In De Kleuterklas Cover

RoSa vzw lanceert toolkit Gender in de kleuterklas

De toolkit Gender in de kleuterklas is een praktisch handvat voor kleuterleerkrachten en -opvoeders die genderbewust(er) willen lesgeven. Ook leerkrachten die op bepaalde stereotypen in de klas of op school botsen, maar niet weten hoe ze deze kunnen doorbreken of nuanceren, vinden in deze toolkit tal van bruikbare tips en lesideeën. 

De toolkit werd gerealiseerd dankzij de steun van equal.brussels. 

Toolkit vol bruikbare tips en lesideeën

Meisjes willen nu eenmaal met poppen spelen en jongens met auto's. Dat zit in de genen, toch? Niet echt.

Onderzoekt toont aan dat ervaringen vormgeven aan onze persoonlijkheid en interesses. Van jongs af aan krijgen kinderen onbewust hoofdzakelijk genderstereotiepe beelden te zien van 'mannelijke' en 'vrouwelijke' interesses, hobby's, taken en beroepen. Niet alleen reclame en media, maar ook de directe omgeving van kinderen speelt daarin een belangrijke rol. De manier waarop we met kinderen praten, varieert bovendien vaak naargelang hun geslacht. Met andere woorden: verschillen tussen jongens en meisjes worden versterkt door de omgeving waarin kleuters vanaf de geboorte worden ondergedompeld. Hoe jonger het kind, hoe groter de impact.

Genderstereotypen spelen een grotere rol dan je zou denken en beperken de mogelijkheden en verwachtingen van kinderen tussen 2,5 en 6 jaar. Deze toolkit biedt leerkrachten en opvoeders van kleuters concrete hulpmiddelen en praktische tips om genderbewust(er) aan de slag te gaan in de klas en de kleuterschool. Dat wil niet zeggen dat biologische verschillen genegeerd moeten worden of we de rollen willen omdraaien. Het betekent wel dat kinderen niet langer onbewust in een hokje geduwd worden. Daardoor kunnen ze meerdere opties uitproberen en verschillende interesses ontdekken, om zich zo ten volle te kunnen ontplooien. 

Daarnaast kunnen ook ouders, verzorgers en opvoeders in de naschoolse kinderopvang gebruikmaken van de informatie in deze toolkit, al is die wel afgestemd op de klaspraktijk.

Wat vind je in deze toolkit?

  • Tips en tricks voor een genderbewuste klas en school: doe inspiratie op over hoe je met enkele hulpmiddelen een genderbewust(er) klas­ en schoolklimaat kunt creëren
  • Concrete opdrachten: uitgewerkte opdrachten die genderbewustzijn bij kinderen stimuleren
  • Themadagen: hoe kan je genderstereotypen op Moederdag, Vaderdag, carnaval, Halloween en andere themadagen vermijden?
  • Checklist: test hoe genderbewust jij lesgeeft
  • Boekentips: lijst met roldoorbrekende kinderboeken
  • Nuttige links: meer informatie over genderbewust opvoeden en lesgeven

Praktisch

De toolkit 'Gender in de kleuterklas' werd prachtig geïllustreerd door Noëmie Willemen en vormgegeven door Katrien Annys. 

De toolkit is gratis verkrijgbaar, zowel in print (met een mooie en speelse uitklapbare poster voor in de klas) als digitaal. Om de printversie van de toolkit aan te vragen kan je mailen naar: info@rosavzw.be 

Heb je bijkomende vragen, opmerkingen of bedenkingen bij de toolkit? Laat het ons weten via info@rosavzw.be.

Je kan ook bij ons terecht voor vormingen, screenings en trajecten.


#RoSa #Toolkit #GenderindeKleuterklas #Gender #Onderwijs #RoSabeweegt