hier komen promoties & acties

Leesclub Thumbnail

27.01 | RoSa's leesclub: Against White Feminism - Rafia Zakaria

Ben je al langer op zoek naar een feministische leesclub? Heb je zin om samen klassiekers rond de feministische strijd te lezen en te bespreken? Wil je ook recente werken van opkomende stemmen in de feministische beweging leren kennen? Dan is RoSa's leesclub iets voor jou. Op zaterdag 28 januari lezen we een broodnodig en kritisch boek dat wit privilege in de feministische beweging aan de kaak stelt: Against White Feminism van de Pakistaans-Amerikaanse advocaat en columnist Rafia Zakaria.

Met haar nieuwe leesclub wil RoSa haar bibliotheek openstellen voor een breed publiek. We brengen geïnteresseerden samen om, aan de hand van zowel feministische klassiekers als recentere werken van opkomende stemmen, in gesprek te gaan over gender en feminisme. Iedereen is welkom en voorkennis is niet vereist. We houden de gesprekken bewust laagdrempelig. De bedoeling is om van gedachten te wisselen over feministische thema’s, en om aan de hand van boeken te reflecteren op onze eigen ideeën rond deze thema’s.

Against White Feminism

Wat is wit feminisme? Waar komt het vandaag? En waarom is het belangrijk om erover te praten onder feministen? De afgelopen 200 jaar heeft feminisme de weg gebaand voor grote positieve veranderingen voor vrouwen, maar niet voor alle vrouwen in gelijke mate. Het mainstream feminisme van weleer én vandaag focust voornamelijk op de belangen van witte vrouwen en bouwt verder op hun perspectieven. Daardoor is feminisme onvoldoende bezig met de specifieke ervaringen van vrouwen van kleur in vele opzichten kunnen verschillen van de geprivilegieerde, witte 'feministische norm'. Volgens Rafia Zakaria is geen vergissing of toeval, maar een georganiseerd systeem dat ten goede komt aan witte vrouwen ten koste van iedereen. En wat dit systeem vooral gevaarlijk maakt - en vooral effectief - is dat veel witte mensen geen idee hebben dat ze er deel van uitmaken. Toch is Zakaria hoopvol: het is mogelijk om de cyclus van uitsluiting en onderdrukking te doorbreken, om het feminisme opnieuw op te bouwen tot iets beters, sterker, rechtvaardiger. Het begint met eerlijk zijn over waar we nu staan. Rafia Zakaria analyseert de talrijke en complexe manieren waarop witheid het politieke en revolutionaire potentieel van de feministische beweging in de weg staat.

Van het witwassen van feministische geschiedenis, theorie en praktijk tot het minimaliseren, marginaliseren of zelfs ronduit ontkennen van ervaringen van discriminatie en onrecht die vrouwen met wit privilege zelf niet meemaken: met ‘witheid’ doelt Zakaria niet zozeer op een huidskleur, dan wel op een ideologische zienswijze die de relevantie van wit privilege in de emancipatie van witte vrouwen evenals de impact van racisme op de voortdurende achterstelling van zwarte vrouwen en vrouwen van kleur, ook binnen de feministische beweging, ontkent. Het gaat dus om een verzameling van vooronderstellingen, gedragingen, overtuigingen en beeldvorming die bijdragen aan het centraliseren, zelfs universaliseren van de ervaringen, belangen en noden van witte vrouwen - ten koste van zwarte vrouwen en vrouwen van kleur.

Kom zaterdag 27 januari naar RoSa's leesclub om mee na te denken over uitsluitingsmechanismen in hedendaags feminisme en manieren om de feministisch strijd intersectioneler in te maken.

Geen voorkennis vereist

Iedereen is welkom om mee te komen nadenken over de impact van witheid en wit privilege in feministisch denken en de feministische beweging. De gesprekken houden we bewust laagdrempelig en iedereen is vrij om bij te dragen aan het gesprek op die manier die voor hen juist voelt. Voorkennis is dus zeker niet vereist, enkel een flinke dosis interesse en leergierigheid. Ook wie het boek niet (volledig) gelezen heeft, is welkom om aan te sluiten.

Praktisch

Het boek is beschikbaar in de RoSa-bibliotheek en kan uitgeleend worden.

Wie: iedereen is welkom. De leesgroep gaat door in het Nederlands en is gratis, maar we vragen wel om op voorhand in te inschrijven.
Wanneer: zaterdag 27 januari, van 10u tot 12u.
Waar: de RoSa-bibliotheek in de Zennestraat 40 in hartje Brussel
Toegankelijkheid: de RoSa-bibliotheek is rolstoeltoegankelijk, maar de sanitaire voorzieningen helaas (nog) niet.

Meer weten?

Volg ons op FacebookInstagram of LinkedIn.

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

#RoSaleest #Leesclub #Boeken #Bibliotheek #Witheid #WhitePrivilege #Racisme #Islamofobie #Feminisme #Beweging #Intersectioneel #Internationaal #Strijd