hier komen promoties & acties

Thumbnail Trans Inclusie Feminisme

Boekentips trans rechten in feminisme

Elke editie van de Uitgelezen zet een vijftiental, al dan niet nieuwe, boeken uit onze collectie in de kijker. De wintereditie van 2023 staat in het licht van trans rechten in/en feminisme. Hieronder lees je onze korte besprekingen van een selectie boeken over dit belangrijke, feministische topic.

Finn Mackay

Female Masculinities and the Gender Wars: The Politics of Sex
London: I.B. Tauris, 2021. 253 p.
RoSa-ex.nr.: FIII a/275

In Female Masculinities and the Gender Wars schetst Finn Mackay de theoretische achtergrond en context waarin de zogenaamde ‘gender wars’ of ‘TERF wars’ plaatsvinden binnen de LHBTQI+ beweging. De auteur schetst het conflict tussen transgenderbewegingen en bepaalde lesbische en feministische groepen die zich verzetten tegen de inclusie van trans vrouwen in feministische beweging. Aan de hand van het concept van female masculinities argumenteert Mackay dat (lesbische) vrouwen met een mannelijke genderexpressie een potentiële brug vormen tussen de schijnbaar onverzoenbare argumenten van trans uitsluitende radicale feministen en transgender personen.


Jules Joanne Gleeson & Elle O'Rourke [Eds.]
Transgender Marxism
London: Pluto Press, 2021. 205 p.
RoSa-ex.nr.: M/567

Deze bundeling van essays door trans auteurs gaat in op (de strijd van) trans personen en bewegingen binnen een kapitalistische maatschappij. Ze doen dit vanuit een marxistisch perspectief. Het eerder theoretische boek tracht de kennis die er is rond transgender marxisme te bundelen en breder te verspreiden met een revolutionair doel.Finn Enke [Ed.]
Transfeminist Perspectives In and Beyond Transgender and Gender Studies
Philadelphia: Temple University Press, 2012. 260 p.
RoSa-ex.nr.: FII p/605

Transfeminist Perspectives is een bundel van essays waarin de volgende vraag centraal staat: als feministische studies en transgender studies zo nauw met elkaar verbonden zijn, waarom zijn ze dan niet beter geïntegreerd? De essays reiken suggesties aan van hoe instellingen van hoger onderwijs dit kunnen verbeteren. In hun bijdragen gaan de auteurs in op diverse aspecten van het hoger onderwijs, zoals bestuur en administratie, sport, curriculum en pedagogie en stellen ze zich de vraag waar transgender studies überhaupt thuis horen. Editor Finn Enke is professor geschiedenis en gender en vrouwenstudies aan de University of Wisconsin-Madison en specialiseert zich in de twintigste-eeuwse geschiedenis van seksualiteit en gender met een focus op transgender, queer en feministische sociale bewegingen.


Serena Bassi & Greta LaFleur [Eds.]
Trans-Exclusionary Feminisms and the Global New Right
Durham: Dukes University Press, 2022. 311-534 p.
RoSa-ex.nr.: FII a/1369

Deze editie van de Transgender Studies Quarterly gaat in op Trans-Exclusionary Feminism (TERF) en de globale opmars van nieuw rechts. De auteurs in deze bijdragen analyseren en bespreken het TERF-fenomeen en de complexe relatie met de antigenderbeweging en extreemrechts. Er wordt tevens ingegaan op wat de gevolgen hiervan kunnen zijn op de ervaringen van trans personen.


Karine Espineira, Noomi B. Grüsig & Maud-Yeuse Thomas [Eds.]
Transféminismes
Paris: L'Harmattan , 2015. 175 p.
RoSa-ex.nr.: A p/40

Transféminismes bundelt bijdragen van zowel activistische als academische auteurs en geeft inzicht in de ontluikende allianties tussen feministen en transgender personen aan het begin van de jaren 2010. De auteurs belichten het ontstaan van het trans feminisme in, onder andere, Spanje, Italië, België, Marokko, Brazilië en Frankrijk.


Shon Faye
The Transgender Issue: An Argument for Justice
London: Penguin Books, 2022. 291 p.
RoSa-ex.nr.: B a/226

Journalist Shon Faye argumenteert dat de strijd voor de rechten van transgender personen noodzakelijk is voor elke strijd voor sociale rechtvaardigheid. Volgens Faye worden trans personen vaak gezien als een “bijzaak”, en vormen ze steeds vaker het onderwerp van gepolariseerde debatten over vrouwenrechten die hen reduceren tot gespreksonderwerp. Om daar verandering in te brengen, onderzoekt Faye kwesties als klasse, familie, huisvesting, gezondheidszorg, sekswerk, het gevangenissysteem en feministische gemeenschappen om systemische transfobie bloot te leggen en uit te dagen.


Julia Serano
Manifeste d'une femme trans et autres textes
Paris: Cambourakis, 2020. 197 p.
RoSa-ex.nr.: FI a/573

Wat hebben transfobie en seksisme gemeen met elkaar? Welk effect heeft de eeuwenoude mythe ‘vrouwen zijn het zwakke geslacht’ op trans vrouwen? In dit manifest betoogt Serano dat transgender activisme een onafscheidelijk deel is van de feministische beweging. Ze pleit voor een einde aan binaire ideeën zoals biologie/socialisering, nature-nurture-debat, sekse/gender, "echt"/"onnatuurlijk". Serano schrijft uitgebreid over de discriminatie die trans vrouwen ondervinden en ontkracht daarmee populaire misvattingen over trans identiteiten. Zo schrijft ze dat maatschappelijke angst en minachting voor vrouwelijkheid transfobie in de hand werken. Hiervoor vertrekt ze uit haar eigen ervaringen als trans vrouw, zowel voor als na haar gendertransitie, maar ook als transgender activist en professionele bioloog. De Engelstalige versie van het boek is eveneens beschikbaar in onze bibliotheek.


Sheila Jeffreys
Gender Hurts: A Feminist Analysis of the Politics of Transgenderism
London: Routledge, 2014. 215 p.
RoSa-ex.nr.: A p/39

Het is nog maar kort geleden dat ‘transgenderisme’ officieel aanzien werd als een aandoening en een medische behandeling kreeg. In dit controversieel boek onderzoekt trans uitsluitende radicaal feminist Sheila Jeffreys de gevolgen van de sociale, politieke en wettelijke veranderingen die het bestaan en de identiteit van transgender personen erkennen. Jeffreys beschouwt transgender personen als een bedreiging voor verschillende groepen, waaronder de holebigemeenschap, partners van personen die een gendertransitie hebben ondergaan en kinderen die zich als trans identificeren. Haar conclusie? Transgender personen belichamen seksestereotyperingen. Transgenderisme is volgens haar een conservatieve ideologie gebaseerd op vrouwenonderdrukking. Door een einde te maken aan ‘gender’ kunnen we transgenderisme neerhalen, aldus Jeffreys.


Jules Gill-Peterson
A Short History of Trans Misogyny
Verso Books, 2023. 192 p.
RoSa-ex.nr.: binnenkort beschikbaar

Dit boek gaat in op een belangrijke en onderbelichte vraag: waarom ervaren trans vrouwen zo veel haat en geweld? Vanuit een historisch perspectief geeft de auteur inzicht in wat trans misogynie is, het ontstaan van trans misogynie en de huidige uitingen hiervan.


Eric A. Stanley & Nat Smit [Eds.]
Captive Genders: Trans Embodiment and the Prison Industrial Complex
California: AK Press, 2015. 399 p.
RoSa-ex.nr.: FII a/1358

Eric A. Stanley en Nat Smith brengen huidige en voormalige gevangenen, activisten en academici samen om te begrijpen hoe ras/etniciteit, gender, sekse, zelfbeschikking, en seksualiteit beleefd en geleefd worden in gevangenissen. Deze collectie van essays betoogt dat trans/queer bevrijding en abolitionisme samen moeten groeien, en nodigt lezers uit om het verband tussen beide in te zien.Holly Lawford-Smith
Gender-Critical Feminism
Oxford: Oxford University Press, 2022. 295 p.
RoSa-ex.nr.: FII h/490

In dit boek problematiseert Lawford-Smith de interpretatie van gender als identiteit die losstaat van sekse. De auteur argumenteert dat het belangrijk blijft om het verschil tussen gender en sekse te blijven benoemen, en sekse te zien als een manier waarop mannen en vrouwen van nature gemaakt zijn om te zijn. Als voorstander van ‘genderkritisch feminisme’ neemt Lawford-Smith afstand van intersectioneel feminisme, en streeft ze naar een feministische beweging die gaat over “alle vrouwen en alleen vrouwen”, wat volgens haar visie enkel cis vrouwen betekent.


Finn Mackay
Radical Feminism: Feminist Activism in Movement
Basingstoke : Palgrave MacMillan , 2015. 324 p.
RoSa-ex.nr.: FII a/1140

In radicaal en baanbrekend feministisch manifest duidt de Britse trans feministische activist en beleidsbeinvloeder Finn Mackay de redenen waarom vrouwen vandaag nog steeds onderdrukt zijn en wat feministische activisten kunnen en misschien ook wel moeten doen om dat te veranderen. Gebaseerd op tientallen interviews met Britse feministische activisten vormt het boek als het ware een verslag van de radicale feministische beweging, met aandacht voor de uitdagingen en veranderingen die ze sinds de jaren 1970 heeft ondergaan. Finn Mackay is de oprichter van het London Feminist Network (dat slachtoffers van huiselijk geweld ondersteunt) en één van de verantwoordelijken voor het heropleven van de London Reclaim the Night March, beide in 2004. Daarnaast zette Mackay voor een lokale onderwijsautoriteit in Londen onder meer ook een bekroond educatief programma op tegen pesten en met oog op preventie van huiselijk geweld. Momenteel is Mackay hoofddocent sociologie aan de Universiteit van West-Engeland.


Marquis Bey 
Black Trans Feminism
Durham: Duke University Press, 2022. 290 p.
RoSa-ex.nr.: FII a/1350In Black Trans Feminism maakt Marquis Bey vanuit een abolitionistisch perspectief komaf met de focus op het categoriaal en identitair denken. In plaats daarvan focust Bey op de normatieve beperkingen en onderdrukkingen in onze samenleving, en hoe deze ontwricht kunnen worden door middel van zwart trans feminisme. Het eerste deel van het boek biedt een meer filosofisch en conceptueel kader tot zwart trans feminisme, het tweede deel biedt een analyse van eerdere literaire en poëtische werken. De lezer heeft idealiter enige voorkennis want het boek bouwt voort, en geeft kritiek op verschillende theoretische inzichten en sociale bewegingen.


Ben Vincent, Sonja Erikainen & Ruth Pearce
TERF Wars: Feminism and the Fight for Transgender Futures
SAGE, 2020. 216 p.
RoSa-ex.nr.: FII a/1379

De opkomst van (feministische) bewegingen die transgender personen opzettelijk niet opnemen in hun strijd roept veel vragen op voor feminisme en (trans)gender studies. In deze bundeling van essays gaan de auteurs in op zowel historische als hedendaagse vijandigheid binnen en tussen trans bewegingen enerzijds, en feministische bewegingen anderzijds. Dankzij deze analyses kunnen lezers zich een toekomst voorstellen van samenwerking, in plaats van conflict.


Helen Joyce
Trans: Gender Identity and the New Battle for Women’s Rights
London: OneWorld Book, 2023. 327 p.
RoSa-ex.nr.: FII a/1376

Deze publicatie is een geupdate versie van het in 2021 verschenen Trans: When Ideology Meets Reality waarin de Ierse The Economist-journalist Helen Joyce haar kritiek op de transgenderrechtenbeweging en het transactivisme bundelt. Ondanks kritiek uit diverse hoeken verscheen het boek na publicatie op verschillende bestseller-lijsten en was het in 2023 genomineerd voor de prestigieuze John Maddox Prize, een gezamenlijk initiatief van het Britse Sense about Science (dat het publieke begrip van wetenschap wenst te bevorderen) en het internationale wetenschappelijke tijdschrift Nature.


Juno Roche
Trans Power: Own Your Gender
UBC Press, 2019. 256 p.
RoSa-ex.nr.: B a/229

“Jongen, mannelijk, vrouwelijk, transgender, seksueel, vrouw, echt. De vele verwachtingen die aan ons worden gesteld zijn gelaagd en bovendien een zware last om te dragen. Ik voel me grensverleggend. Ik voel mij hybride. Ik voel mij trans.” In 256 pagina’s verlegt Juno Roche de grenzen van trans vertegenwoordiging. Trans zijn wordt geherdefinieerd als een identiteit met zijn eigen kracht dat het genderbinair model voorbijsteekt. Vertrekkende vanuit intieme gesprekken met centrale figuren uit de trans gemeenschap onderlijnt dit boek de diversiteit aan trans identiteiten en ervaringen met liefde, lichamen, seks, ras en sociale klasse. Het tracht trans personen, en de rest van de wereld, te motiveren om ‘trans identiteit’ te omarmen en als een bron van empowerment te zien. June Roche mixt emoties, humor en advies in deze must-read voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van gender en identiteit.


Julie Bindel
Feminism for Women: The Real Route to Liberation
Constable, 2022. 256 p.
RoSa-ex.nr.: FII a/1380

Waar Julie Bindel zichzelf positioneert als radicale, lesbische feminist die de bevrijding van vrouwen bovenaan de feministische agenda blijft plaatsen, beschouwen veel andere (intersectionele) feministen haar in eerste instantie als een van zwaargewicht in het trans-excluderend radicale feminisme. Zoals de titel suggereert, fulmineert Bindel in dit boek tegen een ‘doorgeslagen’ feministische beweging die volgens haar het oorspronkelijke doel verwaarloost: vrouwen bevrijden van mannelijk, patriarchaal geweld. Hierdoor, zo meent Bindel, laat de beweging ook haar oorspronkelijke doelgroep (‘echte’ vrouwen naar de definitie van Bindel, met name cis vrouwen) in de kou staan.


Jen Manion
Female Husbands: A Trans History
Cambridge University Press, 2020. 350 p.
RoSa-ex.nr.: FI m/359

Female Husbands is een historische verkenning van genderdiversiteit. Manion verdiept zich in de levens van personen in de achttiende en negentiende eeuw die bij hun geboorte het geslacht van vrouw kregen toegewezen maar die als man door het leven gingen. Het boek brengt verborgen verhalen van transgender en non-binaire ervaringen aan het licht, waardoor conventionele verhalen over genderidentiteit in twijfel worden getrokken. De auteur biedt een meeslepend en genuanceerd perspectief op het kruispunt van gender, seksualiteit en identiteit in verschillende historische contexten. Het boek draagt bij aan een rijker begrip van de transgendergeschiedenis en werpt licht op gemarginaliseerde stemmen in het verleden.


Meer weten?

#RoSaleest #Uitgelezen #Winter #2023 #Trans #Inclusie #Feminisme #TERF