hier komen promoties & acties

Dear White Women

Podcast Dear White Women

De Amerikaanse podcast Dear White Women is gewijd aan "helping White women use their priviege to uproot systemic racism". Sinds april 2019 brengen Sara en Misasha iedere dinsdag een nieuwe aflevering uit waarmee ze witte mensen, en witte vrouwen in het bijzonder, willen inspireren om na te denken over intersectionaliteit en hen aan te sporen om zich actief in te zetten in de antiracistische strijd.

Sara en Misasha leerden elkaar kennen op Harvard Universiteit wanneer ze beiden genoeg hadden van een workshop over raciale identiteit en naar buiten liepen. De discussie die gaande was over hun Aziatisch Amerikaanse identiteit vonden ze maar niets. Sindsdien zijn de vrouwen beste vriendinnen. Ze hebben veel gemeenschappelijkheden: beiden zijn Amerikaans en de oudste dochter van een gezin met één Japanse ouder, beiden woonden voor een langere periode in Azië en werkten lange tijd in financiën. Ze hebben allebei twee mixed-race kinderen en het is de passie die koesteren om van deze wereld een mooiere plek te maken voor hun kinderen dat ze het idee van deze podcast opvatten.

Sara is een life coach van opleiding, auteur en spreker, die zich voornamelijk bezigt met positieve psychologie en mentaal welzijn. Misasha is advocaat, vooral geinteresseerd in feiten en logica. Samen willen ze met dit platform systemisch racisme blootleggen en ontmantelen. In hun gesprekken komen allerlei thema's aan bod in verband met sociale rechtvaardigheid, gelijke rechten, samenlevingsopbouw en activisme. Ze delen persoonlijke ervaringen en reflecties, vaak specifiek vauit hun positie en perspectief als biraciale vrouwen die proberen omgaan met raciale ongelijkheid in een wit suprematische samenleving. Daarnaast nodigen ze gekende en iets minder gekende sprekers uit om hun gesprekken te vervoegen en hun expertise te delen via dialoog.

De podcast is te beluisteren op de website van Dear White Women en op tal van populaire platforms waaronder SpotifyApple Podcasts en Google Podcasts. Vandaag zit de podcast al aan haar 165ste aflevering, een breed aanbod dus. Via de zoekmachine op hun website kan je gemakkelijk zoeken naar een specifiek thema of een bepaalde spreker. Voor deze RoSa luistert zetten we een aflevering in de kijker die de hosts zelf aanraden als een goed vertrekpunt voor nieuwe luisteraars en die focust op witheid in feminisme en de vrouwenbeweging:

Aflevering 3: Why White People Should Care: The Women's Movement and Societal Systems

In deze aflevering weerklinkt het cultureel feministisch discours van de hosts. Het gesprek start met een uitwisseling tussen Sara en Misasha over de uiteenlopende reacties die ze krijgen op de titel van de podcast: Dear White Women. Waar sommige mensen moeite hebben met de focus op witte mensen, zijn er ook anderen die in vraag stellen waarom Sara en Misasha zich specifiek tot vrouwen richten. De hosts bespreken het concept van witte fragiliteit, dat ze leerden kennen door het gelijknamige boek van Robin DiAngelo, een boek waar Sara en Misasha erg enthousiast over zijn. Daarnaast verantwoorden ze hun keuze op de focussen op vrouwen vanuit hun rol als moeder.

Sara en Misasha verwijzen naar onderzoek dat uitwijst dat vrouwen connecties leggen, netwerken dragen en gemeenschappen vormen. Volgens de hosts heeft vrouwelijke communicatie ook meer aandacht voor dialoog, het delen van ervaringen, luisteren naar de ander en verbinden, allemaal zaken die Sara en Misasha ook willen doen via hun podcast. Ze geloven in de kracht van vrouwen die gesprekken aangaan met andere vrouwen. Tegelijkertijd hebben ze aandacht voor de enorme diversiteit onder vrouwen.

Wanneer de vrouwen in het centrale thema van de aflevering duiken, duiden ze vooreerst dat racisme gaat over systemen en instituties die door en voor witte mensen gemaakt zijn. Ze merken op dat witte mensen vaak racisme vaak benaderen als een individuele zienswijze van sommige mensen die expliciet en bewust minder denken van zwarte mensen en mensen van kleur, en op hen op basis van die ideologie discrimineren. Sara en Misasha stellen dat het in vraag stellen van eigen vooroordelen belangrijk is, maar dat het nog belangrijker is om verder te kijken dan het individu, wat moeilijk is in een westerse cultuur die de nadruk legt op individuele verantwoordelijkheid en meritocratie in plaats van op historisch gegroeide, structurele ongelijkheden. De Amerikaanse geschiedenis van slavernij en segregatie wordt uiteengezet. "It's only been 65 years! Of course it hasn't been undone," werpt een van de hosts op. Wanneer deze recente geschiedenis vergeten wordt, verdwijnen ook de aanhoudende effecten daarvan op instituties, systemen en cultuur op de achtergrond.

Dat geldt ook voor feministische geschiedenis, zo leggen Sara en Misasha uit. Ze blikken terug op de geschiedschrijving van de Amerikaanse vrouwenbeweging die zij op school ooit meekregen: die ging alleen over witte vrouwen! Dat Susan B. Anthony en andere spilfiguren in de vrouwenbeweging voor het stemrecht de rechten van vrouwen verdedigden ten koste van de rechten van zwarte mensen en mensen van kleur, werd op school niet besproken. Zwarte vrouwen werden gediscrimineerd, maar in de dominante geschiedschrijving van en het onderwijs over de vrouwenbeweging blijkt dat niet relevant. Doorheen de podcast benadrukken Sara en Misasha geregeld het belang van onderwijs in het sensibiliseren over, en ontmantelen van racisme in feminisme en de vrouwenbeweging. 

Het gesprek gaat nog verder over de politieke campagne en vrouwelijke achterban van Donald Trump, over seksueel grensoverschrijdend gedrag, over de macht van het Amerikaanse hooggerechtshof en over de verantwoordelijkheid van witte vrouwen om zich te verdiepen in intersectionele machtsverhoudigen. Beluister de volledige aflevering en kom te weten wat Sara en Misasha over al deze onderwerpen te zeggen hebben.

Overige afleveringen

Naast deze aflevering over witheid en racisme in feminisme en de vrouwenbeweging zijn er nog heel wat andere afleveringen over thema's rond gender en feminisme. Zo hebben Sara en Misasha ook een aflevering over intersectioneel feminisme (#04), over de stereotypen waar zwarte vrouwen mee geconfronteerd worden (#144), over anti-Aziatisch racisme (#133), over vrouwen van kleur in STEM (#160) en over de kracht van woede van vrouwen (#101) met Soraya Chemaly, auteur van Rage Becomes Her (2021).

Meer weten?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

#Podcast #Wit #Feminisme #Racisme #Vrouwenbeweging #Intersectionaliteit #RoSaluistert