hier komen promoties & acties

Eerste Hulp Bij Onderzoek (EHBO)

​Bronnen voor het onderzoeken van gender en feminisme vind je niet enkel bij RoSa, maar bij een heleboel overheidsinstellingen, (internationale) organisaties en archieven. Ben je op zoek naar statistieken, onderzoeksrapporten, beleidsplannen, toolkits, of wetenschappelijke tijdschriften rond een specifiek thema? Dan maakt onze Eerste Hulp Bij Onderzoek je graag wegwijs.

België: instellingen verbonden aan de overheid

België: sociale bewegingen

 • Vrouwenraad: koepel van verenigingen die werken aan gelijke kansen en rechten voor m/v/x in een diverse samenleving, met informatieve teksten en publicaties over lobbydossiers.
 • Ella vzw: publiceert educatief materiaal, informatieve boekjes en brochures over de link tussen gender en etniciteit
 • Sophia, Belgisch netwerk voor genderstudies: tweetalige vzw die onderzoek naar gender in België coördineert. De gids genderstudies oriënteert geïnteresseerden naar opleidingsonderdelen, experts en onderzoekcentra op vlak van gender. De bibliotheek bevat publicaties omtrent genderstudies en gender in het hoger onderwijs.
 • Université des Femmes: Franstalige organisatie gericht op het ontwikkelen en verspreiden van feministisch onderzoek o.a. via de bibliotheek Léonie La Fontaine en het publiceren van eigen studies.

Internationaal:

 • European Institute for Gender Equality (EIGE): publiceert rapporten rond gendergelijkheid en statistieken omtrent thema’s als gendergelijkheid, gendergerelateerd geweld en Europees genderbeleid.
 • United Nations Statistics Division (UNSD): publiceert statistische rapporten rond gender, demografie en handicap. 
 • UN Women: digitale bibliotheek van rapporten, handleidingen en brochures omtrent vrouwenrechten over één bepaald thema of in één bepaalde regio.
 • World Bank: publiceert statistische rapporten omtrent gender over één bepaald thema of in één bepaalde regio.
 • World Economic Forum: publiceert jaarlijks rapporten, o.a. The Global Gender Gap Report
 • Equimundo Center for Masculinities and Social Justice: organisatie die mannen en jongens betrekt in de strijd voor gendergelijkheid en geweldpreventie, met online catalogus van onderzoeksrapporten en toolkits, met belangrijke bronnen zoals het jaarlijkse State of the World’s Fathers Reports, en het International Men and Gender Equality Survey (IMAGES).
 • MenEngage Alliance: internationaal netwerk van organisaties werkzaam rond mannelijkheid, met online catalogus die onderzoeksrapporten, handleidingen en toolkits bevat die aspecten van mannelijkheid kritisch belichten.
 • UNESCO: digitale bibliotheek met onderzoeksrapporten, brochures en handleidingen omtrent gender in een historische en hedendaagse globale context.
 • World Health Organization: publiceert rapporten over de link tussen gender en armoede. 
 • United Nations Population Fund: publiceert rapporten over de link tussen gender, gezondheid en demografie, in bijzonder rond femicide en genitale verminking.  
 • United Nations Girls’ Education Initiative: digitale bibliotheek met onderzoeksrapporten, toolkits en handleidingen omtrent gender in het onderwijs.
 • Oxfam: publiceert rapporten over de link tussen gender en armoede in een globale context.
 • International Men and Gender Equality Survey (IMAGES): online databank gebaseerd op enquêtes sinds 2008 afgenomen in meer dan dertig landen die polsen naar de attitudes van mannen omtrent gendergelijkheid, specifiek inzake gendergerelateerd geweld, gezondheid, reproductieve en seksuele gezondheid, huishoudelijk -en zorgwerk, en vaderschap.
 • International Labour Organisation (ILO): publiceert rapporten over de link tussen gender en arbeid en sociale ongelijkheid. 
 • Movisie: Nederlands kennisinstituut dat zich toelegt op een veelheid aan sociale vraagstukken en rapporten publiceert over diverse thema’s, in bijzonder over de inclusie van LGBTQIA+-personen.
 • Rutgers: Nederlandse onderzoeksinstelling die werkt rond seksuele gezondheid en rechten en hierover onderzoeksrapporten publiceert.
 • Women INC: Nederlandse organisatie die toolkits en rapporten publiceert over de link tussen gender, gezondheid, werk, financiën en media.

Archieven en documentatiecentra: 

Wetenschappelijke tijdschriften (niet aangeboden in de RoSa-bibliotheek)

 • DiGeSt - Journal of Diversity and Gender Studies: halfjaarlijks tijdschrift gepubliceerd door het Centre for Research on Culture and Gender aan de UGent.
 • Sage Journals: overzicht wetenschappelijke tijdschriften rond genderstudies en feminisme gepubliceerd door uitgeverij Sage.
 • Taylor and Francis: overzicht wetenschappelijke tijdschriften rond genderstudies en feminisme gepubliceerd door uitgeverij Taylor & Francis.
 • Wiley: overzicht wetenschappelijke tijdschriften rond genderstudies en feminisme gepubliceerd door uitgeverij Wiley