hier komen promoties & acties

Mannelijkheid en intersectionaliteit

Gender heeft een impact op iedereen, maar niet op iedereen op dezelfde manier. Mensen hebben niet enkel een sociale identiteit gelinkt aan sekse of genderidentiteit, maar bestaan ook uit andere sociale identiteiten gelinkt aan onder andere ras/etniciteit, klasse, leeftijd, seksuele oriëntatie, gezondheid enzovoort. Dit idee wordt intersectionaliteit of kruispuntdenken genoemd. Ook wanneer we spreken over mannen enerzijds en ideeën rond mannelijkheid anderzijds, is het belangrijk om aandacht te hebben voor intersectionaliteit: iedereen heeft een maatschappelijke positie op basis van deze verschillende sociale identiteiten, waaronder maar niet uitsluitend sekse en genderidentiteit. Dit zorgt voor andere ervaringen van privilege en discriminatie door verschillende mannen.

Zo beschrijven de auteurs hoe bepaalde politieke discoursen over etnische minderheidsgroepen en geracialiseerde jonge mannen een intersectionele analyse nodig hebben op het kruispunt van sekse, ras/etniciteit, en klasse: “How the public trope of ‘the gang’ is a racialized, gendered, and classed concept and how the idea of criminal young man is related to the postcolonial imaginaries of the dangerous racialized other." Dit beïnvloedt ook de geleefde ervaring van geracialiseerde mannen algemeen en meer specifiek geracialiseerde mannen in economische precariteit. Zo krijgen zij bijvoorbeeld vaker te maken met politiegeweld in vergelijking met vrouwen van kleur of witte mannen. Hun ervaringen worden dus niet enkel beïnvloed door hun man-zijn, maar ook door hun huidskleur en economische positie. 

Daarnaast worden bepaalde mannen ook meer of anders beïnvloed door ideeën rond mannelijkheid, vaak gelinkt aan andere sociale identiteiten en stereotypen die daarmee gepaard gaan. Zoals Kopano Ratele aangeeft in Liberating Masculinities (2016, pp. 148-150): “Black and African feminisms and women liberationists suggest that reductive characterisation of blackness as well as of masculinity can imprison black men. [...] developing on these and other insights originated within (black) feminism, critical studies of men and masculinities have underlined that, among other things, men are fundamentally gendered, meaning not only raced." Zo staan ideeën rond ‘atletisch zijn’, ‘sterk zijn’, ‘gespierd zijn’, centraal binnen dominante opvattingen rond mannelijkheid, maar worden zwarte mannen hier sterker mee geconfronteerd door stereotiepe en koloniale ideeën in vergelijking met mannen met witte mannen.

Meer weten?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek: