hier komen promoties & acties

07.11 | Nationale Vrouwendag

RoSa vzw licht elke twee weken een specifiek gendergerelateerd thema uit of bespreekt de genderdimensie van een actueel thema. Op 11 november 2022 vindt de eenenvijftigste editie van Nationale Vrouwendag plaats in De Kriekelaar in Brussel. Een goed moment om even in te zoomen op de geschiedenis van de jaarlijkse hoogdag van de feministische beweging in België en een blik te werpen op de agenda van deze editie.

Gepubliceerd op 07/11/2022

Nationale Vrouwendag: al sinds 1972 een jaarlijkse afspraak op 11 november

In het voorjaar van 1972 komen Belgische feministen samen om over de ongelijke positie van mannen en vrouwen in de samenleving te discussiëren. Daarop wordt het Vrouwen Overleg Komitee (VOK, vandaag gekend als Furia) in het leven geroepen. Niet veel later trekt een delegatie van het VOK naar Parijs om deel te nemen aan een grote samenkomst over gendergelijkheid. Geïnspireerd door dit evenement, wordt besloten om ook in eigen land een gelijkaardige dag te organiseren. De feministen die zich in het VOK verzameld hebben nemen het heft in handen op organisatorisch vlak.

Simone de Beauvoir, die halverwege de twintigste eeuw met haar boek De tweede sekse (1949) ook in België voor veel ophef zorgt en zo mee de tweede feministische golf in gang zet, moest en zou aanwezig zijn. Wanneer de Beauvoir aangeeft dat ze pas een gaatje vindt in haar drukke agenda op 11 november, is de kogel door de kerk. Bovendien, zo wordt geredeneerd, zouden dan meer vrouwen aanwezig kunnen zijn omdat 11 november – Wapenstilstand - een nationale feestdag is in België.

Sindsdien wordt de Nationale Vrouwendag ieder jaar georganiseerd op 11 november, hoewel telkens in een andere stad.

Op de agenda dit jaar 

Vijftig jaar Furia

Dit jaar organiseert Furia vzw voor de 51ste keer de nationale vrouwendag en is de eer aan onze hoofdstad. Iedereen is welkom op 11 november 2022 in De Kriekelaar in Brussel. De vrouwendag is een jaarlijkse hoogdag voor iedereen die uitkijkt naar uitwisseling, ontmoeting en inspiratie rond gendergelijkheid. 

Deze editie viert het vijftigjarig bestaan van Furia. Het centrale thema van deze nationale vrouwendag is dan ook feministische doelstellingen, met oude bekenden én nieuwe stemmen die terugblikken op een halve eeuw feministisch engagement enerzijds, en de toekomst anderzijds. Het is dus een ideale dag om ervaringen te delen en onderlinge solidariteit en strijd te voeden. Ook wordt er kinderopvang voorzien.

Keynote

Naar jaarlijkse traditie gaat ook deze editie van start met een keynote. Deze keer nemen Sarah Bracke en Nadia Fadil samen het woord. Sarah Bracke is professor sociologie aan de universiteit van Amsterdam, met expertise in gender, religie en seksualiteit. Nadia Fadil is aan de slag als hoofddocent in het departement sociale en culturele antropologie aan de KU Leuven. De thema’s waarrond zij werkt zijn religie, secularisme, racialisering en postkolonialisme. 

De twee keynote speakers zullen het hebben over de groeiende verrechtsing en de impact daarvan op sociale bewegingen en actiegroepen. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar de feministische strijd en de aanval op verworvenheden van vrouwen- en andere sociale bewegingen. 

Debatten, workshops en nog veel meer 

Naast de keynote kan je ook rekenen op heel wat andere boeiende gesprekken en creatieve workshops. Zo kan je een panelgesprek volgen over ouderschap in een neoliberale wereld, dat wordt ingeleid door geschiedkundige Noëmie Willemen. Daarnaast wordt er ook een debat georganiseerd over feministische verworvenheden waarbij de sprekers zich buigen over de vraag of die vandaag al dan niet in gevaar zijn. 

Furia geeft je ook de kans om zélf het woord te nemen, onder andere tijdens een gesprek over stereotypen bij tieners. Ouders, opvoeders en mensen die met tieners werken worden uitgenodigd om hun ervaringen met stereotypen bij tieners te delen. Hoe gaan zij hiermee om? Waar komen die stereotypen vandaan? Deze en nog andere vragen worden aan het publiek gesteld, waarna er teruggekoppeld wordt naar academische bevindingen over de impact van, en omgang met stereotypen bij tieners.

Wie de creatieve duizendpoot in zichzelf los wil laten, kan deelnemen aan de workshop ‘kom dat zine’, waarin artiest Nina Nijsten deelnemers begeleidt bij het ontwerpen en maken van een zine over een zelfgekozen feministisch thema.  

Meer info over het programma vind je op furiavzw.be. Op Instagram post Furia regelmatig updates over het programma, en je vindt het event ook terug op Facebook


Praktisch

Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd. Die bijdragen zijn essentieel om Vrouwendag mee mogelijk te maken. Je kunt overschrijven naar BE85 0011 3642 3506 of aan de ingang betalen. Richtbedrag: €5 voor wie het kan missen en €3 voor kleine inkomens of steunbijdragen vanaf €10.

Waar: De Kriekelaar, Gallaitstraat 86, 1030 Schaarbeek
Wanneer: 11/11/2022, vanaf 10u 
Toegankelijkheid: rolstoelgebruikers kunnen overal terecht in De Kriekelaar
Kinderopvang: lokaal 42 en 44


In de pers:

Meer weten?

Aanraders uit de RoSa-bibliotheek:

#Pers:pectief #Themadag #Actie #Nationale #Vrouwendag #Furia #VOK #Traditie #Feminisme #RoSaschrijft

Op de hoogte blijven van RoSa thema's en actua?

Ontvang onze tweewekelijkse Pers:pectief waarin we een actueel of onderbelicht thema bespreken vanuit een genderperspectief, of kies voor onze driemaandelijkse Uitgelezen met tal van boekrecensies, interviews, de nieuwste aanwinsten in onze almaar groeiende collectie en nog veel meer, telkens rond één specifiek thema.

Schrijf je in