hier komen promoties & acties

Migratie in cijfers

Hoeveel vrouwen migreren en wat is hun verhouding ten opzichte van mannelijke migranten? Waar komen ze vandaan? En wat motiveert hun migratieprocessen?

Het aandeel vrouwelijke migranten verschilt per herkomstland. Uit VN-statistieken blijkt dat het percentage vrouwen varieert tussen 40% en 60%. In het oosten zijn vrouwen in de meerderheid: van de mensen die uit Moldavië migreren is 64,6% vrouw, in Letland is dat 61% en in Macedonië 58,3%. Ook onder migranten uit Nepal (69%) en Hongkong (60,5%) is de meerderheid vrouw. Daar tegenover staat dat vrouwen minder dan 20% van de migrantenpopulaties uit landen als Bangladesh, Qatar en Oman uitmaken. Hoewel gezinshereniging nog altijd een belangrijk motief is om te vertrekken, migreren vrouwen de laatste jaren steeds vaker alleen. Of ze nu afkomstig zijn uit China, Afrika, de Maghreb of Oost-Europa, een gemeenschappelijk kenmerk bij migrerende vrouwen is het verlangen naar meer autonomie. Ook al is hun belangrijkste motief van economische aard, dat streven naar zelfstandigheid en zelfrealisatie is er altijd onderdeel van.

Op de website van het federaal migratiecentrum Myria vindt je up-to-date informatie over vrouwen en migratie in België. Hieruit blijkt dat het aandeel vrouwelijke migranten ten opzichte van mannelijke lotgenoten in migratiebewegingen naar België proportioneel gedaald is de laatste twee decennia. Dit heeft onder meer te maken met een verschuiving in het soort migratie. Sinds de uitbreiding van de Europese Unie in 2004 maken migranten uit deze relatief nieuwe lidstaten namelijk een groot deel uit van de migranten in België. Aangezien deze migratiebeweging vaak arbeidsmigratie betreft in bijvoorbeeld de bouw, is het merendeel van deze migranten mannelijk.


Aanraders uit de RoSa-bibliotheek: