hier komen promoties & acties

Toekomstige uitdagingen

Er zijn een aantal specifieke uitdagingen voor vrouwelijke migranten die actueel blijven. Hieronder sommen we enkele obstakels en gevaren op waarmee vrouwelijke vluchtelingen specifiek - een bijzonder kwetsbare groep - geconfronteerd kunnen worden in de verschillende fases van het migratieproces.

  • Tijdens de vlucht: Een gebrek aan legale en veilige toegangswegen bewegen migranten ertoe om gevaarlijkere routes te nemen. Vrouwen lopen op deze routes nog meer kans om te maken te krijgen met afpersing, geweld of seksueel misbruik.
  • Tijdens de asielprocedure: Veel vrouwelijke vluchtelingen geven aan zich onveilig te voelen in opvangcentra. Onderzoek van de Vrouwenraad toonde aan dat de psychologische hulp die vrouwen krijgen niet toereikend is, dat de opvang van kinderen niet altijd voldoet en dat vrouwen risico’s lopen in gemengde slaapzalen. Tijdens hun asielaanvraag kan het voor vrouwen - bijvoorbeeld wanneer zij slachtoffer zijn geweest van seksueel geweld - traumatisch zijn om te spreken over hun redenen om te migreren en wat zij onderweg meemaakten. Bovendien weten sommigen niet dat dit geweld een reden voor bescherming kan zijn.
  • Tijdens de integratie: Hoewel ongeveer de helft van de vluchtelingen vrouw is, blijven vrouwen en hun specifieke noden vaak onderbelicht in het politieke debat, onderzoek en media. Meer zichtbaarheid van hun verhalen kan leiden tot betere bescherming van hun rechten, betere asielprocedures en betere opvangplekken. Een tewerkstellingsbeleid dat gericht is op de verbetering van hun positie, in combinatie met praktijktesten, kan een manier zijn om het aantal vrouwen met migratieachtergrond dat actief is op de arbeidsmarkt te vergroten.


Aanraders uit de RoSa-bibliotheek: