hier komen promoties & acties

1990: Abortus uit de clandestiniteit

Voor tweede golf feministen vormt de strijd voor de decriminalisering van abortus een essentieel onderdeel van de emancipatiebeweging, maar de strijd is lang en verloopt niet zonder slag of stoot. Het is wachten tot de wet betreffende de zwangerschapsafbreking van 3 april 1990 voor abortus, mits enkele wettelijke voorwaarden, niet langer strafrechtelijk vervolgd wordt in België.

Tijdens de tweede feministische golf wordt abortus voor het eerst op grote schaal gepolitiseerd, waardoor het taboe langzaam maar zeker wordt opengetrokken. Feministische organisaties zoals Dolle Mina, het Vrouwen Overleg Komitee (vandaag Furia vzw) en het Gentse Kollektief Anticonceptie gaan de straat op en eisen het recht op abortus op. Ze benadrukken daarbij steeds het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. Met de arrestatie van dr. Willy Peers en Dolle Mina Anne Léger barst de strijd helemaal los en gaat de abortuskwestie in een paar jaar tijd het publieke debat en de politieke agenda beheersen. Tijdens talloze protesten die telkens een massa mensen op de been brengen, wordt de populaire slagzin “Baas in eigen buik” gescandeerd. Deze nog steeds iconische slogan, origineel van de radicaal feministische Dolle Mina beweging, reflecteert de nadruk op zelfbeschikking die de feministische beweging (nog steeds) voorop stelt. In 1990 is het zover en wordt de wet Lallemand-Herman-Michielsens goedgekeurd, waarmee abortus uit de clandestiniteit verdwijnt. Over de tumultueuze geschiedenis die daartoe heeft geleid, evenals de uitzonderlijke manier waarop die wet uiteindelijk wordt ingevoerd, lees je meer in het subthema Geschiedenis van abortuswetgeving in België.

Sinds de abortuswet van 1990 is er echter weinig vooruitgang geboekt in de strijd om baas in eigen buik te zijn. De overwinning van 2018, waarbij abortus na al die jaren (grotendeels) uit het strafrecht wordt gehaald en zo een verworven recht wordt in plaats van een gedoogd misdrijf, is eerder van symbolisch belang geweest. Inhoudelijk verandert er namelijk weinig. Over de huidige stand van zaken rond abortus lees je meer in het subthema Abortus in België vandaag. We zetten de huidige abortuswetgeving nauwgezet uiteen en gaan dieper in op een aantal aanhoudende obstakels en strijdpunten. Daarbij geven we ook de argumenten mee van zowel voor- als tegenstanders van een versoepeling van het wettelijk kader die al enige tijd op zich laat wachten. 

Benieuwd naar de huidige stand van zaken?